FAQ kjøkkenvifter

Kjøkkenvifter og tilbehør

Velg en kanalforlengelse

Dersom du har ekstra høyt til taket, kan du i mange tilfeller få laget en spesiell tilpasning i form av en kanalforlengelse. Det lages på bestilling og etter tegning.

Det er ikke til alle kjøkkenvifter at kanalen kan tilpasses, så du må forhøre deg nærmere hos forhandleren din.

Vær oppmerksom på at i og med at en individuelt tilpasset kanal er en tilleggsbestilling som produseres separat, så kan det forekomme nyanseforskjeller i stålet. Disse forskjellene vil bli utlignet over tid.

Forventet leveringstid av spesialtilpasning er ca. fire uker etter godkjent tegning.

Velg wirehengt kjøkkenvifte

En annen løsning kan være å velge en wirehengt kjøkkenvifte. Ved å tilpasse wirelengdene er kjøkkenviften enkel å montere i et tak som ellers kan gi utfordringer ved montering av en standard kjøkkenvifte.

Velg senket tak

Dersom du har mulighet til det, kan det være en idé å bygge en kasse i taket som tilpasses slik at det blir en plan flate hvor kjøkkenviften kan monteres.

Velg en kjøkkenvifte med mulighet til å lede avtrekk bak

Dersom du har mulighet til det, kan det være en idé å velge en kjøkkenvifte med mulighet for å føre avtrekket direkte ut bak. På den måten behøver man ikke kanal.

Skråskjæring

Dersom du har skråtak, kan du i mange tilfeller få laget en spesialtilpasning i form av skårskjæring, og tilpassing av innvendig oppheng. Dette lages på bestilling og etter tegning. Det er ikke til alle kjøkkenvifter at kanalen kan tilpasses. Forhør deg nærmere.

Forventet leveringstid av spesialtilpasning er ca. fire uker etter godkjent tegning.

Bygg en kasse opp i taket

Dersom du har mulighet til det, kan det også være en idé å bygge en kasse i taket som tilpasses i forhold til de skrå panelene, slik at det blir en plan flate hvor kjøkkenviften kan monteres.

Velg en kjøkkenvifte i wire

En annen løsning kan være å velge en wirehengt kjøkkenvifte. Ved å tilpasse lengdene på wirene, er kjøkkenviften enkel å montere i tak som ellers kan gi utfordringer ved montering av standard kjøkkenvifter.

Velg en kjøkkenvifte med mulighet til å lede avtrekk bak

Dersom du har mulighet til det, kan det være en idé å velge en kjøkkenvifte med mulighet til å føre avtrekk direkte ut bak. På den måten trenger man ikke å bruke kanal.

Alle wirehengte kjøkkenvifter leveres med wirekit på 1700 mm. En ekstra bred modell kan være montert med to sett. For de fleste wirehengte modellene kan en ekstra forlengelse – wire og tilhørende ledning – bestilles og vil bli montert på kjøkkenviften innen avsendelse. Prisen er inklusive denne monteringen.

Det er ikke til alle kjøkkenvifter at wiren kan forlenges. Forhør deg nærmere. 

Mange av EICOs kjøkkenvifter fungerer i en resirkulasjonsversjon, eller i en versjon med utlufting. Utluftings-kjøkkenvifter trekker matos og damp utenfor huset og skifter dermed ut luften, mens en kjøkkenvifte med resirkulasjon renser luften ved hjelp av fett- og luktfiltre. Etter filtrering trekkes luften tilbake i rommet. Luften i rommet renses ved gjentakende passasje gjennom filteret.

Med resirkulasjonsversjonen er rørføringen til et punkt utenfor kjøkkenet ikke nødvendig. I stedet renses luften igjennom kullfiltre. Med denne versjonen av kjøkkenviften er det viktig at kullfiltrene vedlikeholdes korrekt, og at de regelmessig skiftes ut/renses avhengig av behov.

Merk! Filtrene fjerner ikke damp. Dette fjernes ved hjelp av ekstra utluftning, eller for eksempel via husets sentralventilasjonssystem.

Resirkulasjonsfilter, kull (3-12 md.): Dette tradisjonelle kullfilteret inneholder korn av kull som kan fange opp og tilbakeholde lukter. For å sikre en effektiv rensning av luften, er en regelmessig utskiftning av kullfilteret nødvendig. Avhengig av bruken, anbefales det at filteret byttes hver 3. eller 4. måned, med mindre annet er beskrevet i medfølgende dokumenter. Spesielle standard resirkulasjonsfiltre har en gjennomsnittlig levetid på ca. et år, noe som altså er det dobbelte av et tradisjonelt standard-resirkulasjonsfilter.

Resirkulasjonsfilter, Long Life (3 år): Til en rekke av EICOs kjøkkenvifter tilbys det teknologisk avanserte Long Life-filter. Dette filteret er mer effektivt enn det tradisjonelle kullfilteret, og har i tillegg ekstra lang levetid. Det skal vanligvis ikke byttes ut, men bare vaskes alene uten annet kjøkkenservise i oppvaskmaskinen ved maksimalt 65 grader. Etterpå skal filteret tørkes i 20 minutter i en ovn ved 100 grader, innen det igjen monteres i kjøkkenviften. Dersom dette enkle vedlikeholdelsesprogrammet overholdes, kan et Long Life-filter garantere en effektiv rensning av luften i opptil tre år.

Resirkulasjonsfilter, keramiske (5 år): De høytytende keramiske resirkulasjonsfiltrene kan regenereres i ovnen i 40 minutter ved 200 grader, og er dermed effektive til rensning av luften i opptil fem år. Nettopp disse keramiske filtrene renser luften med mer enn 80 prosent ved første luftgjennomstrømning.

Dersom du ikke har mulighet til utlufting til det fri, kan du anvende et resirkulasjonsfilter. Her er det viktig at frisklufttilførelsen er stengt under bruken. De fleste av EICO sine kjøkkenvifter leveres med mulighet for resirkulasjon. Bemerk at filtrene ikke fjerner damp. Dette skal fjernes ved ekstra utluftning eller eksempelvis via husets boligventilasjonssystem.

Det finnes tre forskjellige resirkulasjonsfiltre, og hvor ofte disse skal byttes ut, avhenger av hvilken type du velger:

Resirkulasjonsfilter, kull (3-12 md.): Dette tradisjonelle kullfilteret inneholder korn av kull som kan oppfange og tilbakeholde lukter. For å sikre en effektiv rensning av luften, er en regelmessig utskiftning av kullfilteret nødvendig. Avhengig av bruken, anbefales det at filteret byttes hver 3. eller 4. måned, med mindre annet er beskrevet i medfølgende dokumenter. Spesielle standard-resirkulasjonsfiltre har en gjennomsnittlig levetid på ca. et år, noe som altså er det dobbelte av et tradisjonelt standard-resirkulasjonsfilter.

Resirkulasjonsfilter, Long Life (3 år): Til en rekke av EICOs kjøkkenvifter tilbys det teknologisk avanserte Long Life-filter. Dette filteret er mer effektivt enn det tradisjonelle kullfilteret, og har i tillegg ekstra lang levetid. Det skal vanligvis ikke byttes ut, men bare vaskes alene uten annet kjøkkenservise i oppvaskmaskinen ved maksimalt 65 grader. Etterpå skal filteret tørkes i 20 minutter i en ovn ved 100 grader, innen det igjen monteres i kjøkkenviften. Dersom dette enkle vedlikeholdelsesprogrammet overholdes, kan et Long Life-filter garantere en effektiv rensning av luften i opptil tre år.


Resirkulasjonsfilter, keramiske (5 år): De høytytende keramiske resirkulasjonsfiltrene kan regenereres i ovnen i 40 minutter ved 200 grader, og er dermed effektive til rensning av luften i opptil fem år. Nettopp disse keramiske filtrene renser luften med mer enn 80 prosent ved første luftgjennomstrømning.

Hvis det er mulig bør du alltid bruge faste avtrekksrør i din installasjon. Velg kortest mulig vei ut og bruk alltid samme diameter avtrekksrør og tak-/murgjennomføring som diameteren på kjøkkenviftens avtrekk (noen få modeller har en diameter på 120 mm., men som oftest er diameteren 150 mm.). Lag aldri en 90 graders bøyning i flexslange – bruk faste avtrekksrør i stedet. Sørg dessuten for at den 90 graders bøyning lages så langt fra kjøkkenviften som overhodet mulig.

Det er viktig at du rådfører deg med den håndverkeren som skal installere kjøkkenviften. Man kan ikke på generelt grunnlag si akkurat hvordan rørføringen skal utformes, da det vil avhenge av individuelle forhold i kjøkkenet ditt. Der er derfor nødvendig at en kyndig fagperson vurderer den optimale rørføringen.

Dersom du har en kjøkkenvifte med avtrekk/utlufting er det viktig at du starter kjøkkenviften minst 5-10 minutter før du slår på kokeplaten.

For å sikre optimal luftsirkulasjon, bør du åpne et vindu eller en dør minst seks meter fra kjøkkenviften når du starter denne. Dersom det ikke er mulig, kan mindre avstand benyttes. Kjøkkenviften bør være i gang i ca. 10-15 minutter etter at du er ferdig med å bruke kokeplaten.

Dersom du ikke har mulighet for å lage utlufting til det fri, kan resirkulasjon anvendes. Her skal all frisklufttilførsel være stengt under bruken. Langt de fleste av EICOs kjøkkenvifter leveres med mulighet for resirkulasjon.

Dersom du velger å plassere motoren på loftet, taket eller utvendig på fasaden, anbefaler vi at du også kjøper og monterer en lyddemper. Dermed reduseres støyen betraktelig.

Kjøkkenvifte til tak og kjøkkenvifte til nisje: Ved en takhøyde på maksimalt 250 cm. over gulvet skal den suge 700 m3/t.

Skråstilte kjøkkenvifter: Dersom den er montert 45 cm. over kokeplaten fra bunnen av kjøkkenviften, skal den suge 600 m3/t.

Kjøkkenvifter integrert i skap: Dersom den er montert maksimalt 50-60 cm. over kokeplaten, skal den suge 600 m3/t.

Uttrekksventilator: Dersom den er montert maksimalt 50-60 cm. over kokeplaten, skal den suge 450 m3/t.

Tradisjonelle kjøkkenvifter og hjørnehetter: Dersom den er montert maksimalt 65 cm. over kokeplaten, skal den suge 450 m3/t.

MERK: Av sikkerhetsmessige årsaker skal kjøkkenviten til en gasskomfyr/gasskokeplate ALLTID plasseres minimum 65 cm. over det høyeste punktet på gasskokeplaten.

Ja, du skal alltid ha en vertikal returklapp. Du kan også kjøpe en komplett mur-gjennomføring hvor den vertikale returklappen er innebygget. En mur-flanke til montering på veggen er inkludert i det komplette mur-gjennomførings-kittet.

Fargemuligheter på kanalrør og kabinett er individuelt fra kjøkkenvifte til kjøkkenvifte. For å finne svaret, bør du slå opp varen på vår produktside, og under spesifikasjonene finner du svarene.

Den beste rørføringstypen er faste og glatte rør. Fleksslanger skal kun benyttes dersom det er ytterst nødvendig. 

Når hastigheten eller trekkraften på luften i nedadgående retning er kraftigere enn den hastigheten luften går opp, lar dette seg gjøre. Dreier det seg om vanlig vanndamp, er suget i NikolaTesla-modellene minimum fem ganger så kraftig som den normale oppdriftskraften.

Kjøkkenviftedelen på NikolaTesla har som alle kjøkkenvifter til formål å rense luften etter matlaging. Det vil si at matos og damp suges gjennom viftens filtersystem. Herfra ledes luften gjennom rørføringene ut av huset eller den blir resirkulert og ledes ut i rommet igjen.

Dersom du ikke har mulighet til å lage utblåsing til det fri, kan du velge en resirkulasjonsmodell og anvende et resirkulasjonsfilter til å rense luften. Her er det viktig at frisklufttilførelsen er stengt under bruk.

Bemerk at filtrene ikke fjerner damp. Dette skal fjernes ved ekstra utlufting eller eksempelvis via husets boligventilasjonssystem.

Utluftings-kjøkkenvifter leder, via avtrekkskanaler, matos og damp ut av huset og skifter dermed ut luften.

En kjøkkenvifte med resirkulasjon renser luften ved hjelp av fett- og lukt-filtre. Etter filtrering ledes luften tilbake til rommet. Romluften renses ved gjentakende passasje gjennom filteret. 

Med resirkulasjonsversjonen er rørføringen til et punkt utenfor kjøkkenet ikke nødvendig. I stedet renses luften ved gjennomstrømning i kullfilter. Med denne versjonen av kjøkkenviften er det veldig viktig at kullfiltrene vedlikeholdes korrekt, og de bør regelmessig byttes ut og/eller renses avhengig av behov.

Merk! Filtrene fjerner ikke damp. Dette fjernes ved ekstra utluftning eller for eksempel via husets sentrale ventilasjonssystem.

 

Du bør velge en ekstern motor dersom du ønsker et lavere lydnivå. En ekstern motor er også særdeles anvendelig dersom du ønsker en fleksibel løsning med bedre sugeevne. 

Kjøper du en modell SM (separat motor), kjøper du henholdsvis kjøkkenviften og motoren hver for seg. Kjøper du en EM (ekstern motor), kjøper du en samlepakke med en ekstern motor inkludert. En modell SM er en mer fleksibel løsning fordi du selv velger motor, hvor en modell EM vanligvis representerer en rimeligere løsning.

Hovedregelen er at kjøkkenviften som minimum skal være like så bred som kokeplaten, men den må også gjerne være bredere. I tillegg skal kjøkkenviften selvsagt være installert etter forskriftene, og man bør sikre seg at rørføringene ikke er redusert.

EICO samarbeider med et bredt utvalg av kjøkken- og hvitevarebutikker. De fleste av dem har noen av våre produkter vist i utstillingen. Men vi har veldig mange forskjellige modeller i sortimentet, og kan derfor ikke garantere at butikken har valgt å utstille nettopp den varen du gjerne vil se. Så leter du etter en bestemt modell, er det en god idé å kontakte forhandleren innen du drar dit. Du kan selvfølgelig alltid sende en forespørsel til oss, så kanskje vi kan hjelpe. 

Under hvert produkt kan du se forhandlere av kjøkkenviftene fra Eico.

EICO er leverandør av hvitevarer og ledende innen kjøkkenvifter. Hos oss finner du produkter fra noen av verdens ledende produsenter.

ELICA er i dag verdens største ventilatorprodusent og det er ikke uten grunn at ELICA er ledende innen feltet sitt.
Siden starten av 1970-tallet har den italienske produsenten revolusjonert markedet – med banebrytende teknologi, respekt for detaljer og en kvalitet som helt enkelt ikke fås mye bedre. En del av de kjøkkenviftene vi får fra Elica er merket med Elica-merkevare.

FABER er i dag verdens nest største ventilatorprodusent. Faber er en italiensk produsent av kjøkkenvifter som har beskjeftiget seg med ventilasjon i mer enn 60 år. En del av de kjøkkenviftene vi får fra Faber er merket med Faber-merkevare.

Montering og feilsøking

Det er spesielle regler for kjøkkenvifter over gasskomfyrer. Det skal ifølge Gassreglementet være minst 65 cm. avstand fra gassbrenneren og til undersiden av kjøkkenviften (noen kjøkkenvifter skal imidlertid plasseres enda høyere – følg bruksanvisningen). I nybygg skal kjøkkenviften over en gasskomfyr ha utlufting til det fri.

For det første er det veldig viktig at rørføringskanalene har samme diameter fra kjøkkenviten og til det stedet hvor luften ledes ut – det skal altså være samme diameter på luftpassasjen hele veien ut. Man bør også være oppmerksom på, dersom diameteren reduseres, at det vil skje et kraftig tap av sugeevne samtidig som lydnivået vil øke markant. I gamle hus er rørføringskanalenes diameter ofte 100 eller 125 mm., mens man i dag anvender en diameter på 150 mm.

For det første skal man sørge for at man har korrekt dimensjon på rørene. Dessuten er det viktig at man benytter seg av faste rør (i motsetning til fleksislanger). Faste rør fungerer bedre og har bedre yteevne, fordi luften trekkes mer effektivt ut gjennom et fast og glatt rør.

For best mulig luftgjennomstrømning anbefaler Eico at det anvendes faste rør i forbindelse med installasjon av kjøkkenviften.

Dersom det dreier seg om vann, skyldes det sannsynligvis manglende isolering i forhold til avtrekket på kjøkkenviften. Det kan for eksempel dreie seg om et kaldt loftsrom hvor det skapes kondensvann. Dreier det seg om olje eller fett, kan det skyldes at man ikke har rengjort filteret, eller at avtrekket til kjøkkenviften er for langt eller er redusert.

For det første skal man sørge for at man har den korrekte dimensjonen på avtrekksrørene. I tillegg er det viktig at man benytter seg av fast rørføring (i motsetning til fleksslanger). Faste rør fungerer bedre og har bedre yteevne, da luften trekkes mer effektivt ut gjennom et fast og glatt rør.

For best mulig luftgjennomstrømning anbefaler Eico at det anvendes faste rør i forbindelse med installasjonen av kjøkkenviften.

 

For det første kan det skyldes at fettfilteret har behov for å bli rengjort. Det kan også skyldes at avtrekksrørene ikke har korrekt dimensjon i henhold til produktets manual. Avslutningsvis kan årsaken være at returspjeldet kan ha blitt blokkert, en feil som vanligvis forekommer i forbindelse med montering.

Kjøkkenviften skal alltid plasseres som beskrevet i manualen som medfølger produktet. Vær spesielt oppmerksom på at det alltid er noen minimumskrav til hvor langt det skal være mellom kokeplaten og kjøkkenviften.

Du bør henvende deg til EICO ved å ringe +47 21 935 359 eller skrive til oss på support@eico-as.no hvor du kan bestille nye LED-spotlys. Det er imidlertid viktig at innen du kontakter oss tar et bilde av kjøkkenviftens typeskilt. Dette typeskiltet finner du bak fettfilteret i kjøkkenviftens kabinett. I denne filmen kan du også se hvordan du bytter LED-spotlyset: https://youtu.be/lAiTygdFDlE

Dersom du har garanti på kjøkkenviften, bør du skrive en melding til oss på dette skjemaet. Er det utenfor produktets garanti, skal du sende et bilde av kjøkkenviftens typeskilt, slik at vi kan rådgi deg om hvilken reservedel du skal bestille. Det er mulig selv å bytte lyset, men du kan også kontakte en hvitevarereparatør som kan gjøre dette for deg.

Du finner alltid typeskiltet i kjøkkenviftens kabinett bak fettfilteret. Typeskiltet er vanligvis et sølvgrå merke som identifiserer den spesifikke kjøkkenviften. Dersom du skal informere oss om typeskiltet, bør du ta et bilde av hele typeskiltet og sende det til oss på support@eico-as.no.

Dersom du har garanti på kjøkkenviften, bør du skrive en melding til oss på dette skjemaet. Er det utenfor produktets garanti bør du skrive til support@eico-as.no hvor du sender et bilde av produktets typeskilt. Du finner typeskiltet bak fettfilteret på kjøkkenviften.

Dersom kjøkkenviften kjører med samme hastighet kan det skyldes en feil i avtrekksforholdene. Dette kan du kontrollere ved å demontere avtrekket og la kjøkkenviften blåse fritt. Feilen kan eventuelt rettes ved å utbedre innsnevringen, sørge for at returspjeldet ikke sitter fast eller bytte takhatten. Det er mulig selv å utføre denne reparasjonen, men du kan også kontakte en hvitevarereparatør eller el-installatør som kan gjøre dette for deg.

Eksterne motorer som eksempelvis er installert på kalde loftsrom, skal alltid isoleres for å unngå kondensvann i motoren eller i el-installasjonen.

 

Ofte medfølger det isoleringsmateriale til den eksterne motoren.

Som oftest skyldes det at man ikke har sørget for å opprette forbindelse mellom kjøkkenviften og fjernbetjeningen. I brukermanualen finner du en beskrivelse av hvordan disse to enhetene forbindes til hverandre.

Du finner alltid typeskiltet i kjøkkenviftens kabinett bak fettfilteret. Typeskiltet er vanligvis et sølvgrått merke som identifiserer den spesifikke kjøkkenviften. Dersom du skal informere oss om typeskiltet, bør du ta et bilde av hele typeskiltet og sende det til oss på support@eico-as.no.

Ved strømstans eller strømbrudd kan det forekomme at kjøkkenviften ikke lenger oppfatter kommandoer fra displayet. I så fall er du nødt til å koble enheten fra strømforsyningen og deretter tilslutte den igjen.
Dersom du styrer din kjøkkenvifte via fjernbetjening, så prøv først å tilslutte fjernbetjeningen og kjøkkenviften til hverandre igjen.

Dersom det ikke løser problemet, så bør du henvende deg til vår serviceavdeling.

Dersom din kjøkkenvifte blinker i displayet er det høyst sannsynlig en indikasjon på at filteret ditt skal renses. Indikasjon for filterbytte/rengjøring virker på litt forskjellig måte avhengig av modell. For noen modeller blinker en diode i displayet. For andre modeller lyser dioden konstant. Indikasjon for filterbytte/rengjøring kan for eksempel fungere på den måten at etter 100 timers aktiv bruk begynner en rød diode å blinke for å gjøre deg oppmerksom på at det er nødvendig å vaske filtrene. Filteralarm/timer bør nullstilles manuelt ved å trykke på ON/OFF-knappen og den blinkende LED samtidig og holde tastene inne i ca. tre sekunder til dioden stopper å blinke. I din kjøkkenviftes bruksanvisning vil du finne en beskrivelse av hvordan funksjonaliteten virker på din modell.

DOKUMENTER

Vedlikehold

Før man begynner på rengjøring eller vedlikehold, skal man alltid ta ut strømmen av kjøkkenviften ved å dra ut stikket, eller ved å slå av hovedbryteren.

Kjøkkenviften bør rengjøres regelmessig, både utvendig og innvendig (minst med samme hyppighet som fettfiltrene rengjøres).

For kjøkkenvifter med andre overflater enn rustfritt stål skal rengjøring skje med en myk klut med varmt vann og et flytende nøytralt rengjøringsmiddel.

Det må under ingen omstendigheter anvendes produkter som inneholder skrubbemidler. 

Unnlat å anvende aggressive rengjøringsmidler, kjemiske oppløsningsmidler eller oljebaserte produkter som kan etterlate rester som kan nedbryte overflaten.

Ellers henvises til produktets bruksanvisning. Her vil det være beskrevet om det er spesielle forhold det skal tas hensyn til.

Det avhenger av hvor ofte og på hvilken måte du lager mat. Men en god tommelfingerregel er å plassere fettfilteret i oppvaskmaskinen hver 14. dag og vaske det ved en temperatur på maks 65 grader.

Anvendes oppvaskmaskin skal den innstilles på skånsom vask. Etter vask i oppvaskmaskin kan det forekomme en svak misfarging av fettfilteret, men dette påvirker ikke filterets effektivitet. Filteret kan selvsagt også vaskes for hånd i varmt vann med nøytralt rengjøringsmiddel.

Alle har opplevd at poteter eller pasta koker over. NikolaTesla-kokeplaten er bygget opp med et bunnkar til å samle opp eventuell væske. Dette er et kar som kan tømmes via en gummiventil i bunnen.

https://youtu.be/UnpvpCUuwQo?t=35

Ofte stilte spørsmål om ventilatorer finner du ovenfor.

Fant du ikke det du leter etter?

Du kan også bruke søkefeltet for å finne svaret på spørsmålet ditt.

Dersom det ikke hjelper deg med spørsmålet ditt, er du velkommen til å kontakte oss gjennom PRIVAT HOTLINE på telefon +47 21 935 359