FAQ Vinkjøleskap

Vinkjøleskap

Vestfrost har inngått et samarbeid med utvalgte kjøkken-, hvitevarer- og vinhandlere. Vi kaller dem Vestfrost WinePartner Plus. Vestfrost Winepartner Plus har alltid både store og små vinkjøleskap i sortimentet.

Under hvert produkt kan du se forhandlere av Vestfrost vinkjøleskap. Leter du etter en bestemt modell, er det en god idé å kontakte forhandleren først.     

Du kan både kjøpe ekstra hyller, presentasjonshylle, hylle-termometer og andre ting til ditt vinkjøleskap. Du kan kjøpe tilbehøret hos din lokale Vestfrost-forhandler eller på hjemmesiden www.eico-as.no

  

  1. En enkelt temperatursone anvendes når du har en type vin som har behov for det samme klimaet. (+/- 2 til 3 ˚C). Varme stiger til værs, og derfor kan det la seg gjøre å innstille bunnen av skapet til 10-11 ˚C og forvente at det i toppen av skapet blir 12-13 ˚C. Anvend gjerne et hylle-termometer for å overvåke temperaturen.
  2. To temperatursoner kalles også To-sone, og betyr at vinskapet er oppdelt i to avdelinger atskilt av en romdeler. To soner finnes overveiende i mindre skap. Skapene kan brukes som kombinerte oppbevarings- og serveringsskap.

      
  3. Vinskap med multisone har to temperatursoner. Sonene er ikke oppdelt, og derfor vil de to temperaturinnstillingene blandes på midten av skapet og gi en ekstra tredje sone. Multisone-skap kan romme vin med ulike klimabehov, og samtidig sørge for serveringsklar vin i toppen av skapet.

De aller viktigste egenskapene for et vinkjøleskap handler om å holde en konstant temperatur, sikre minimale vibrasjoner, minske lyspåvirkningen (ved hjelp av UV-filter i døren), redusere lukt (ved hjelp av kullfilter) samt korrekt luftfuktighet.

Du bør oppbevare rødvinen ved 12-14 grader som er den samme temperaturen som det er i produsentens vinkjeller.

Dersom du oppbevarer din rødvin for kaldt, vil vinens utvikling gå i stå eller reduseres kraftig.

Dersom du oppbevarer rødvinen for varmt, vil vinen utvikle seg meget raskt. 

Dersom rødvinen utsettes for temperatursvingninger, kan med føre til at vinen blir sur og smaker av eddik.

Dersom vinen utsettes for frost, vil den miste både smak og karakter.

Dersom man oppbevarer hvitvin eller rosévin i et vinkjøleskap, sørger man for en korrekt temperatur, mindre UV-stråling samt reduserte luftgener. I tillegg sørger vinkjøleskapet for den rette serveringstemperaturen – samtidig som det presenterer vinen på eksklusiv vis.

Dersom du kjøper et vinskap, sørger du helt overordnet for et optimalt mikroklima for din vin som tilsvarer klimaet i vinprodusentens vinkjeller. Du beskytter vinen mot både temperatursvingninger, vibrasjoner, UV-stråling og smakspåvirkning fra andre ting – og du sikrer at vinen modnes korrekt. I tillegg sørger et vinskap for å gi vinen den rette serveringstemperaturen, samtidig som det presenterer vinen på eksklusiv vis.

Et vinkjøleskap fra Vestfrost er et danskprodusert vinkjøleskap som gir deg høy kvalitet til fornuftig pris – kort fortalt: value for money. Vestfrost har 25 års erfaring med å produsere vinkjøleskap, og i tillegg til å basere seg på en lang og solid erfaring, er vinkjøleskapene også grundig testet av restaurasjonsbransjen. Vinkjøleskapene har dessuten en lang rekke unike funksjonaliteter som beskytter og oppbevarer din vinsamling korrekt og optimalt.

Det ubehandlede treet hindrer uønskede smakspåvirkninger fra eksempelvis lakk-behandling. I tillegg forsterker det fornemmelsen av «vinkjeller» i ditt vinkjøleskap.

Montering og feilsøking

Det kan skyldes at dreneringsrøret til kondensvannet er tilstoppet Det sitter på baksiden av vinkjøleskapet. Tørr vinkjøleskapets bunn av, og rengjør røret og utløpshullet med en bomullspinne. Du kan unngå problemer ved å rengjøre dreneringsrøret regelmessig. 

Vinkjøleskapet inneholder materialer som kan gjenbrukes. Når man kvitter seg med kjøleskapet, skal stikket fjernes fra ledningen og dørene avmonteres. Et kassert skap med dørene på er livsfarlig for barn som leker. Vær oppmerksom på gjeldende miljøregler. Kommunens tekniske etat kan opplyse deg om hvordan oppsamling og gjenbruk av slike apparater foregår i kommunen.

Dette avhenger av skapets klimakasse (står på typeskiltet inne i skapet eller på baksiden).

Klimaklasse / Tillatt romtemperatur

SN: +10 °C til +32 °C
N: +16 °C til +32 °C
ST: +18 °C til +38 °C
T: +18 °C til +43 °

Mulige årsaker kan være at skapet står skjevt og/eller hviler mot andre kjøkkenelementer. Innstill skapet med et vaterpass og/eller dra skapet bort fra kjøkkenelementer eller apparater som står rett opp av skapet.

Mulige årsaker kan være en for lav temperaturinnstilling og/eller en for høy romtemperatur. Innstill høyere temperatur og/eller sørg for god ventilasjon.

Som hovedregel kan de fleste vinkjøleskap dørvendes uten ytterligere kostnader. Modellene FZ 515 W, FZ 419 W, FZ 414 W samt FZ 214 W kan imidlertid kun dørvendes mot betaling. I tillegg er det nødvendig at modellen FZ 515 W får installert en annen type sokkel.

Helt vanlige lyder vil være som følger:

Lav brumming => Motorene er i gang (eksempelvis kompressor, ventilator).
Lav bobling, surring eller gurglelyd => Er typisk når kjølemiddelet strømmer gjennom de tynne rørene.
Et kort klikk => Motor, bryter eller magnetventil slår på/av.
Knaking => Det foretas en automatisk avriming

Støy som du selv kan utbedre:

Apparatet står ujevnt => Rett inn apparatet med hjelp av et vaterpass. Bruk skruføttene eller legg noe under apparatet.
Berøring med andre gjenstander => Flytt apparatet bort fra eventuelle møbler eller fra veggen.
Beholderne eller hyllene vakler eller klemmer => Forsøk å ta ut løse deler, og sett dem så inn igjen.
Flasker eller beholdere berører hverandre => Flytt flaskene eller beholderne litt bort fra hverandre.

 

Vedlikehold

Etter å ha brutt strømmen på av/på-knappen, kan skapet rengjøres. Dette gjøres best med en oppløsning med lunkent vann (maksimalt 60 grader) tilsatt oppvaskmiddel. Anvend ikke rengjøringsmidler som kan risse. Bruk en myk klut. Vask etter med rent vann, og tør grundig av. Unngå at det kommer vann inn i betjeningspanelet.

Dør i rustfritt stål eller aluminium rengjøres best med en spray som er beregnet til formålet, og en myk klut. Det finnes ulike pleiemidler som kan anvendes, og som kan kjøpes hos de fleste forhandlerne. Bruk aldri klorholdige rengjøringsmidler, skuremiddel eller stålull.

Kullfilteret i vinkjøleskapet bør byttes en gang om året.

Ofte stilte spørsmål om vinkjøleskap finner du ovenfor.

Fant du ikke hva du søker?

I søkefeltet her: KUNNSKAPSBASE

kan du foreta en søking i hele FAQ.

Dersom det ikke hjelper deg med spørsmålet ditt, er du velkommen til å kontakte oss gjennom PRIVAT HOTLINE på telefon + +47 21 935 359. PRIVAT HOTLINE er en bemannet support som er åpen hverdager fra 13:00-15:00.