10/06/2022

Hvilken kjøkkenventilator-løsning skal du velge – resirkulasjon eller uttrekk til det fri?

Skal du velge en filter-modell med resirkulasjon, eller heller en versjon med uttrekk til det fri? Her får du oversikt over de løsningene som passer best til dine behov og muligheter.

Chloe

Kjøkkenventilatorer kommer grunnleggende med to forskjellige «teknologier» - i den ene versjonen trekkes damp og os ut av huset, og i den andre versjonen renses luften via resirkulasjon.

Uttrekk til det fri

Kort fortalt leder en utluftningsventilator, via avtrekkskanaler, matos, em og damp utenfor huset og derigjennom utskiftes luften.

Dersom det er mulig, vil denne løsningen vanligvis være å foretrekke da man dermed bare skal utlede lukt og damp til det fri.

Kjøkkenventilator med filterløsning

Med resirkulasjonsversjonen er rørføring til et punkt utenfor kjøkkenet ikke nødvendig. I stedet renses luften ved gjennomstrømming i fett- og luftfiltre (aktive kullfiltre) via gjentakende passasje gjennom filteret. I denne versjonen er det meget viktig at kullfiltrene vedlikeholdes korrekt, og at de regelmessig utskiftes og henholdsvis renses avhengig av behov.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at filtrene ikke fjerner damp. Dette fjernes ved ekstra utlufting eller eksempelvis via husets sentralventilasjonsanlegg.

Få oversikt over alle EICOs kjøkkenventilatorer her