05/23/2022

Dette betyr temperatursonene i vinkjøleskapet

Før du beslutter deg for hvilket vinkjøleskap du skal velge, bør du vite litt om hvordan vinkjøleskapet fungerer i forhold til temperatursoner.

Vestfrost vinkjøleskap

En av de aller viktigste egenskapene for et vinkjøleskap handler om å oppbevare vinen ved korrekt og stabil temperatur. I forlengelse herav kan det være interessant å sette seg inn i om man har behov for forskjellige temperatursoner i sitt vinkjøleskap – eller ikke. Det er imidlertid ikke et «riktig» og «feil» svar på spørsmålet, for det avhenger i høy grad av ditt behov, og hvilken type vin du ønsker å oppbevare.

Tre modeller for temperatursoner

Grunnleggende finnes det tre forskjellige muligheter med henblikk på temperatursoner i et vinkjøleskap: Enkeltsone, dualsone (to soner) eller multisone. 

En enkelt temperatursoneanvendes når du har en type vin som har behov for det samme klimaet (+/- 2 til 3 ˚C). Varme stiger til værs, og derfor kan det la seg gjøre å innstille bunnen av skapet til 10-11˚C, og forvente at det i toppen av skapet blir 12-13˚C. Benytt gjerne et hylletermometer til å overvåke temperaturen.

To temperatursoner kalles også dualsone, og betyr at vinkjøleskapet er oppdelt i to avdelinger som er atskilt via en romdeler. To soner finnes overveiende i mindre skap. Skapene kan benyttes som kombinerte oppbevarings- og serveringsskap.

Multisone-vinkjøleskap har to temperatursoner. Sonene er ikke oppdelt, og derfor vil de to temperaturinnstillingene blandes på midten av skapet, og gi en tredje sone. Multisoneskap kan romme vin med ulike klimabehov, og samtidig sørge for serveringsklar vin i toppen av skapet.

Se de forskjellige Vestfrost-vinkjøleskapene her