09/23/2022

Energisparetips – vinskap

Det er lite du kan gjøre for å minske ditt energiforbruk dersom du har et vinskap i hjemmet.

Sett ikke vinskapet i et for varmt rom. Plasser ikke skapet nær varmekilder, radiatorer, ovner og brenneovner da det vil påvirke skapets funksjon samt øke strømforbruket.

Med andre ord, energiforbruket på ditt vinskap reduseres, jo lavere den omgivende temperaturen er. I tillegg hjelper det også dersom du tenker på hvor mange ganger du åpner vinskapet. Jo færre antall ganger, døren blir åpnet, og jo kortere tid døren står åpen, jo mindre strømforbruk – da det ikke skal brukes ekstra energi på å fastholde temperaturen på vinen.