08.03.17

We Are The AIRchitects

Kjenner du Steam-off funksjonen?

... hvis ikke, så må du da det.
Ved Eurocucina i 2016 presenterte Faber sitt spesielle Stream –off system – en ny innovativ teknologi, som setter en stopper for dannelse av kondens i kjøkkenet.

Den første modell, som er utstyrt med den nye teknologi er LUFT. Det eksklusive Faber Patentert Steam-Off system er designet til å skape en kontrollert luft virvel og derfor skyve den luft, som inneholder damp opp mot avtrekket. Derfor forhindrer dampen i å samle seg og skape kondens.

Ved induksjon kommer Steam-Off systemet til sin rett. Induksjons kokeplater utleder ikke ekstra varme og derfor skapes det hurtigere kondens på de kalde omkringliggende overflater.
Steam-Off utstår fra de andre løsninger på markedet, da systemet ikke generer restvarme og derfor er mer energi vennlig.

We are the AIRchitects

”We are the AIRchitects” sier Elica, og kan med rette kalle seg for ”luftens arkitekter”.
Kjøkkenvifter designet med intelligente systemer, mer med til å skape bedre luftkvalitet i hjemmet.
Elica forhandles i norden igjennom Eico, og når fabrikken visjonært, innovativt og trens settende står bak nye produkter til markedet, er utgangspunktet: I et hvilket som helst hjem, kan luftens designes.

Et imponerende eksempel er Nuage, som er laget ut fra en idé om, at integrere kjøkkenviften i køkkenets arkitektur. Den monteres på veggen og det tilføyes en finish så det skapes en effekt av, at kjøkkenviften ”bryter” ut av veggen.

Elica er ekspert i ventilasjon. Brillierer i håndverk og funksjon. Og på designfronten er de først i feltet. NikokaTesla er en kombi løsning med integrert vifte i kokeseksjonen. 


Best on AIR

Snap Air Quality Balancer er en fullautomatisk intelligent sensor som overvåker og analyserer luften i rommet. Tilpasser automatisk suge kapasiteten med sensorteknologi for luftkvalitet, fuktighet og temperatur. Snap Air Quality Balancer fungerer separat eller kan kombineres med STREAM systemet og på den måte arbeide sammen med kjøkkenvifte og kogeseksjon.

Snap Air Quality Balancer er en fullautomatisk intelligent sensor som med 3 sensor funksjoner overvåker og analyserer luften i rommet.