Wirehengt

En kjøkkenvifte behøver ikke være kjedelig.

Tvertom er det masse av muligheter for å bruke den som et utsmyknings element i kjøkkenet - uten å gå på kompromi med kvalitet og de viktige tekniske hensyn. Det kan du f.eks. gjøre med å velge en av våre wirehengte varianter. Den tynne og diskrete wire, gir plass til å leke med former, og en wirehengt kjøkkenvidte kan dermed vises som et skulpturelt element, som troner mitt i kjøkkenet.