Har du spørsmål eller har du bruk for en servicemontør?

Vi hjelper gjerne med service eller reservedeler til EICO produkter. Fyll ut nedenstående og vi vil kontakte deg eller sende de bestilte reservedeler.Les om vår persondata politik her: Persondata politikHjelp deg selv til en raskere behandlingstid


Vær oppmerksom på, at du kan regne med en hurtigere ekspedisjonstid, hvis du allerede nå innesender gyldig kjøpskvittering og foto av typeskildt (Typeskiltet på kjøkkenvifter er å finne bak stålfilter). Vær oppmerksom på, at hvis produktet er feilmontert, er et servicebesøk å betrakte som en betalbar ytelse.

Har du et elica-produkt?

Hvis ditt produkt er Elica-brand, foregår all service via Whirlpool. Henvendelse må skje til Whirlpool på telefon +47 22 78 2580 eller på mail: kkno@whirlpool.eu.
Er du i tvivl så tjek her: Elica-brand


* Skal utfylles
** Følgende filtyper kan vedheftes: PDF, JPG, MOV & MP4. Hver enkelt fil kan maks inneholde: 20 MB