Sjekkliste til feilsøking på ditt kjøle-fryseskap

Har du problemer med ditt kjøle-fryseskap? Ta en titt på vår sjekkliste innen du bruker penger på en elektriker.

Vestfrost kjøle-fryseskap

Dersom ditt kjøleskap ikke fungerer ordentlig, sjekk følgende før du kontakter en elektriker – for å spare tid og penger.

Sjekk følgende:

 • Om det er strøm,
 • Hovedkontakten i ditt hjem ikke er avbrutt,
 • Termostatinnstillingen står i “•” posisjon,
 • Stikket fungerer. For å sjekke dette, slå på en annen enhet, som du vet fungerer, til samme stikk.

Hva kan du gjøre dersom ditt kjøleskap fungerer dårlig?

Sjekk at:

 • Du ikke har overbelastet enheten,
 • Dørene er fullstendig stengte,
 • Det ikke er støv på kondensatoren,
 • Det er nok plass på baksiden og sideveggene.

Dersom kjøleskapet lager for mye lyd:

Normale lyder:

Knuselyd (isknusing):

 • under automatisk avriming
 • når apparatet avkjøles eller varmes (grunnet utviding av apparatets materiale)
 • høres når termostaten slår kompressoren av/på

Kompressorlyd

 • Normal motorstøy. Denne lyden betyr at kompressoren opererer normalt.
 • Kompressoren kan lage mer støy en liten stund når den er aktivert.

Boblelyder og plask:

 • Denne støyen kommer fra flyten av kjølemiddelet i rørene i systemet.

Lyd av rennende vann:

 • Normal lyd av rennende vann som flyter i fordampningsbeholderen under avriming. Denne lyden kan høres under avriming.

Lyd av luftblåsing:

 • Normal viftestøy. Denne lyden kan høres i No-Frost-kjøleskap under normal drift på grunn av luftsirkulasjonen.

Hvis du hører disse lydene må du sjekke at:

 • apparatet står i vater
 • at ingenting er i kontakt med baksiden av kjøleskapet
 •  ingen gjenstander ligger oppå kjøleskapet og vibrerer.

Hvis det er vann i den nederste delen av apparatet:
Sjekk at:

 • avløpsåpningen for avrimingsvann ikke er tett (rengjør åpningen med pluggen til avløpsåpningen)

Anbefalinger

 • Hvis apparatet ikke skal brukes på lang tid (for eksempel når du skal på sommerferie), må du koble fra apparatet, rengjøre det og la døren stå åpen så det ikke danner seg mugg og vond lukt.
 • Trekk støpselet ut av stikkontakten for å slå apparatet helt av (ved rengjøring og når døren blir stående åpen).
 • Hvis du fortsatt har problemer med apparatet selv om du har fulgt alle instruksjonene i dette heftet, må du kontakte nærmeste serviceverksted.

Du kan finne svar på flere problemer i vår FAQ