Guide til feilsøking på vinskap

Er uhellet ute, og har du problemer med ditt Vestfrost vinskap, så er det en rekke ting du selv kan sjekke, før du tar kontakt til en elektriker eller vår serviceavdeling.

Vestfrost

Faktisk er det mange ganger snakk om mindre problemer som du saktens kan fikse selv.

Sjekk våre lister over mulige problemer som kan være årsaken til at vinskapet ikke fungerer etter hensikten.

 

Sjekkliste til ditt vinskap

 

Skapet fungerer ikke

Mulige årsaker kan være at skapet er slått av. Sjekk dessuten om det har vært strømsvikt, om sikringen er slått av eller om nettsikket ikke er satt korrekt i.

Løsning: Trykk på på/av-knappen. Kontroller om strømmen er tilsluttet. Sikringen skal være slått på.

 

Det løper vann i ut i bunnen av vinskapet

Mulig årsak kan være at tinevanns-avløpsrøret er tilstoppet.

Løsning: Rens tinevanns-randen og avløpshullet i bakveggen.

 

Vibrasjoner eller sjenerende støy

Mulige årsaker kan være at skapet står skjevt, at vinskapet hviler mot andre kjøkkenelementer eller at beholdere eller flasker berører hverandre i vinskapet.

Løsning: Innstill skapet med et vaterpass. Rykk skapet bort fra kjøkkenelementer eller apparater som står umiddelbart opp av skapet. Sørg for avstand mellom flasker og/eller beholdere.

 

Kompressor kjører konstant

En mulig årsak kan være en høy romtemperatur.

Løsning: Sørg for god ventilasjon.

 

Styring viser P1

Mulig årsak er at toppfølere av slått av eller kortsluttet.

Løsning: Tilkall service. Hele vinskapet styrer etter varmeste settpunkt inntil feilen er utbedret.

 

Styring viser P2

Mulig årsak kan være at bunnføleren er slått av eller kortsluttet

Løsning: Tilkall service. Hele skapet styrer etter varmeste settpunkt inntil feilen er utbedret.

 

Har du vært gjennom forskjellige mulige løsninger, og viser vinskapet fremdeles at det er noe feil, så ta endelig kontakt til vår serviceavdeling som sitter klar til å hjelpe deg.