01/16/2023

Hvordan installerer jeg min kjøkkenventilator korrekt?

Sørg for korrekt installasjon av din kjøkkenventilator slik at du oppnår optimal effekt, og ren og frisk luft i ditt kjøkken.

EicoE25

Å installere din nye ventilator på korrekt og forsvarlig vis er selvsagt helt essensielt for å få maksimal effekt ut av den – og dermed ren og frisk luft i ditt kjøkken.

Kan du selv ta håndverkerjobben?

Som hovedregel skal du være oppmerksom på at du godt selv må installere og tilslutte din kjøkkenventilator. Det krever imidlertid at kjøkkenventilatoren har en såkalt stikkpropp som er et stikk på kjøkkenventilatoren som du etterfølgende setter i stikkontakten. Dersom det er en stikkpropp på ventilatoren betyr det at den kan tilsluttes uten bruk av verktøy og profesjonell hjelp.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at ikke alle kjøkkenventilatorer har en så enkel mulighet for tilslutning. Og i gitt fall er det nødvendig å benytte seg av en autorisert elektriker.

Rørføring er avgjørende

I alle kjøkkenventilatorer fra EICO medfølger en produktmanual. I denne er også de mer tekniske tingene beskrevet – som blant annet inkluderer informasjon om hvilke minimumskrav det er i forhold til hvor langt det skal være fra platetoppen og til kjøkkenventilatoren. Det kan nemlig variere fra kjøkkenventilator til kjøkkenventilator.

I tillegg er det essensielt at man sørger for korrekt dimensjon på avtrekksrørene. I den sammenheng er det viktig at man benytter seg av fast rørføring (i motsetning til flexslanger). Faste rør fungerer bedre og har bedre yteevne da luften trekkes mer effektivt ut gjennom et fast og glatt rør.

Avslutningsvis er det vesentlig at man alltid velger kortest mulig rørføring, og at rørføringen alltid har samme diameter på avtrekksrør og skorstein/murgjennomføring som på kjøkkenventilatorens avtrekk. I tillegg bør 90 graders-bøyningen lages så langt fra ventilatoren som overhodet mulig.

FAQ: Nyttig informasjon om kjøkkenventilatorer