Hvordan installerer jeg min kjøkkenventilator korrekt?

Sørg for korrekt installasjon av din kjøkkenventilator slik at du oppnår optimal effekt, og ren og frisk luft i ditt kjøkken.

EicoE25

Å installere din nye ventilator på korrekt og forsvarlig vis er selvsagt helt essensielt for å få maksimal effekt ut av den – og dermed ren og frisk luft i ditt kjøkken.

Kan du selv ta håndverkerjobben?

Som hovedregel skal du være oppmerksom på at du godt selv må installere og tilslutte din kjøkkenventilator. Det krever imidlertid at kjøkkenventilatoren har en såkalt stikkpropp som er et stikk på kjøkkenventilatoren som du etterfølgende setter i stikkontakten. Dersom det er en stikkpropp på ventilatoren betyr det at den kan tilsluttes uten bruk av verktøy og profesjonell hjelp.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at ikke alle kjøkkenventilatorer har en så enkel mulighet for tilslutning. Og i gitt fall er det nødvendig å benytte seg av en autorisert elektriker.

Hvordan plasserer du best en ventilator i ditt kjøkken?

Den skal selvsagt plasseres over platetoppen hvor du lager mat, men i tillegg er det særdeles viktig at den anbringes korrekt med henblikk på å oppnå optimal utsuging og oppfang av em og os.

Hvordan en spesifikk kjøkkenventilator skal plasseres, avhenger av typen og modellen. Derfor er det viktig å studere manualen som medfølger produktet. Den vil alltid forklare hvordan nettopp din kjøkkenventilator skal plasseres og monteres.

Noe, du imidlertid alltid bør være spesielt oppmerksom på – uansett kjøkkenventilatortype – er, at der alltid er noen minimumskrav til hvor langt det skal være fra platetoppen og til kjøkkenventilatoren.

Rørføring er avgjørende

Selv den mest effektive og velutstyrte kjøkkenventilator risikerer å miste sugeevnen dersom rørføringen ikke utføres optimalt. Derfor kan det være velanvendt tid å sikre seg at dette blir gjort forskriftsmessig. Og at man selvsagt benytter seg av profesjonell assistanse og veiledning dersom man er usikker.

I tillegg er det essensielt at man sørger for korrekt dimensjon på avtrekksrørene. I den sammenheng er det viktig at man benytter seg av fast rørføring (i motsetning til flexslanger). Faste rør fungerer bedre og har bedre yteevne da luften trekkes mer effektivt ut gjennom et fast og glatt rør.

Avslutningsvis er det vesentlig at man alltid velger kortest mulig rørføring, og at rørføringskanalene har samme diameter fra kjøkkenviten og til det stedet hvor luften ledes ut – det skal altså være samme diameter på luftpassasjen hele veien ut (avtrekksrør, skorstein, murgjennomføring). Man bør også være oppmerksom på, dersom diameteren reduseres, at det vil skje et kraftig tap av sugeevne samtidig som lydnivået vil øke markant. I gamle hus er rørføringskanalenes diameter ofte 100 eller 125 mm, mens man i dag anvender en diameter på 150 mm. I tillegg bør 90 graders-bøyningen lages så langt fra ventilatoren som overhodet mulig.

 

FAQ: Nyttig informasjon om kjøkkenventilatorer