04/02/2024

Avtrekk gir bedre inneklima enn resirkulasjon

Det skjerpede fokuset på inneklimaet skjer spesielt på bakgrunn av en ny dansk rapport som er utgitt av Teknologisk Institut, Artelia og Aarhus Universitet, og som setter fokus på kjøkkenventilatorens evne til å fjerne partikkelforurensning under matlaging.

Avtrekk

Forbrukerne oppfordres til å være mer oppmerksomme på partikkelforurensning fra matlagingen. Det innebærer blant annet at vi skal bli bedre til å huske på å bruke kjøkkenventilatoren og lufte lenge nok – også etter at platetoppen eller ovnen er slått av. Det skjerpede fokuset på inneklimaet skjer spesielt på bakgrunn av en ny dansk rapport som er utgitt av Teknologisk Institut, Artelia og Aarhus Universitet, og som setter fokus på kjøkkenventilatorens evne til å fjerne partikkelforurensning under matlaging.

Rapporten slår fast at «Matlaging er en av de største synderne i forhold til partikkelforurensning, lukt og dårlig inneklima i boligen». Denne utmeldingen gir anledning til igjen å minne om «beste praksis» når det gjelder bruken av kjøkkenventilatoren. Den setter også fokus på at kjøkkenventilatoren er det viktigste produktet når det gjelder innredningen i kjøkkenet– da ventilatoren har den største innvirkningen på vår sunnhet.

Farlig å ikke bruke kjøkkenventilatoren korrekt

Som en av Nordens ledende kjøkkenventilator-eksperter ser vi det i EICO som vår oppgave å veilede og hjelpe, slik at det blir truffet valg på et opplyst grunnlag. Det kan nemlig raskt bli en jungel å skulle navigere rundt i – om kjøkkenventilatoren egentlig fungerer etter hensikten, eller om den faktisk ikke presterer godt nok, og dermed ikke fjerner de ultrafine partiklene som skaper det dårlige inneklimaet.

«Langt de fleste slår eksempelvis ikke kjøkkenventilatoren på før de påbegynner matlagingen, og noen glemmer helt å slå den på. Det kan ha direkte konsekvenser i forhold til livsstilsykdommer som eksempelvis blodpropper og kreft. Meget tankevekkende konkluderer den nye rapporten at man blir utsatt for ti ganger så mange farlige partikler som sprer seg rundt i boligen, ved å ikke slå på kjøkkenventilatoren under matlagingen, enn ved å oppholde seg på H.C. Andersens Boulevard midt i København i rushtiden», uttaler Finn Kristensen, teknisk sjef i EICO AS.

Avtrekk versus resirkulasjon

Grovt sagt kan kjøkkenventilatorer deles inn i to typer: dem til avtrekk, og dem til resirkulasjon. Kjøkkenventilatorer med avtrekk til det fri sender em (fukt, fett, lukt, partikler og varme) direkte ut av boligen og ut i den frie luften. Denne løsningen er derfor klart å foretrekke.


Dersom du ikke har mulighet til å lage avtrekk til det fri, kan resirkulasjon anvendes. Med denne typen av kjøkkenventilator resirkuleres luften i boligen, og luften filtreres gjennom et resirkulasjonsfilter. Det betyr at luften blåses tilbake i kjøkkenet igjen og igjen. Det har lenge vært kjent at kjøkkenventilatorer med resirkulasjon ikke fjerner damp/fukt, men med denne rapporten stilles det skarpt på det faktum at de heller ikke fjerner de ultrafine partiklene fra matlagingen.

«Selv de beste resirkulasjonsfiltrene klarer bare å fange opp maksimalt ni prosent av de ultrafine partiklene, noe som vil si at de på ingen måte virker i forhold til å samle opp disse skadelige partiklene. I tillegg skal man huske at resirkulasjon ikke fjerner fukt som kan være årsak til muggsopp og andre gener i boligen. Derfor vil vi hos EICO alltid anbefale avtrekk til fri luft. Denne løsningen er klart best når det gjelder evnen til å fange opp de ultrafine partiklene som Teknologisk Institutt har målt til å være om lag 90 prosent ved avtrekk til fri luft», uttaler Finn Kristensen.

Luftmengde er en annen viktig faktor

Rapporten konkluderer i tillegg at den viktigste parameteren for effektivt å fjerne partikler i forbindelse med matlaging er luftmengden – jo mer, jo bedre. Deretter kommer avstanden til kilden – jo nærmere, jo bedre.

«Rapporten dokumenterer at platetopper med integrert kjøkkenventilator er den beste løsningen når det gjelder å fjerne de ultrafine partiklene fra matlagingen. Det er den fordi avstanden til kilde er meget lav, og dermed fjernes de ultrafine partiklene raskt, før de rekker å spre seg ut i boligen. EICOs platetopper med kjøkkenventilator har den høyeste lufthastigheten målt i meter/sekund på markedet, noe som sikrer en optimal evne til å fange opp em og ultrafine partikler som oppstår i forbindelse med matlagingen», avslutter Finn Kristensen.

 

Syv gode råd: Bruk kjøkkenventilatoren korrekt, og få et sunnere inneklima

  1. Velg alltid kjøkkenventilator med avtrekk, hvis mulig.
  2. Sørg for optimal installasjonshøyde – jo nærmere kjøkkenventilatorener er på partiklene, jo mer fanger den opp.
  3. Husk alltid å slå på kjøkkenventilatoren på nivå 2, før du påbegynner matlagingen. Optimalt sett skal den slås på 10 minutter før.
  4. For å sikre optimal luftsirkulasjon bør du åpne et vindu eller en dør minst seks meter fra din kjøkkenventilator når du starter denne. Dersom dette ikke er mulig, kan mindre avstand anvendes.
  5. Vær oppmerksom under matlagingen. Dersom du kan lukte maten i resten av boligen, så skal du skru opp for kjøkkenventilatoren.
  6. La kjøkkenventilatoren kjøre i minst 15-30 minutter på nivå 2 etter at matlagingen er ferdig – dermed sikrer du det mest optimale inneklimaet i din bolig.
  7. Husk også å bruk kjøkkenventilatoren når du eksempelvis bruker ovnen.

Les hele rapporten her (den er på dansk)