Derfor skal du rense ditt fettfilter i kjøkkenventilatoren

Når har du sist renset ditt fettfilter? Du skal rengjøre fettfilteret i din kjøkkenventilator ofte dersom du skal ha den optimale effekten i ditt kjøkken.

Romeo

Et mettet fettfilter 

Når den fettmettede luften suges gjennom kjøkkenventilatorens fettfilter, nedkjøles luften og fettpartiklene fanges og setter seg fast i fettfilteret. Det er nettopp meningen med et fettfilter – at du fanger fettet fra matlagingen innen det suges opp og setter seg på kjøkkenventilatorens indre del. Derfor er det også viktig at du er oppmerksom på å rengjøre ditt fettfilter jevnlig da det ellers blir mettet. En kjøkkenventilators sugeevne forringes betydelig dersom fettfilteret er fullt av fett og smuss. I tillegg økes brannfaren når filteret er skittent. Hvis du leser i avisen om brann i en kjøkkenventilator, er det med stor sannsynlighet fordi fettfilteret har vært tilstoppet. Gamle fettavleiringer har et lavt brennpunkt, og kan derfor lett bryte i brann ved høy varme. Så i tillegg til sugeevnen, er det også her en god grunn til å holde fettfiltrene rene.  

For å sikre at fettfilteret er mest mulig effektivt, skal det derfor jevnlig renses – som minimum hver 14. dag. 

Rengjøringstips til fettfilteret 

Det er med fettfiltre som med biler – de skal begge vedlikeholdes for å fungere optimalt. Fettfilteret tilbakeholder fettpartiklene som stammer fra stekingen. Det sier nesten seg selv at det godt kan bli ganske så ulekkert, og vanskelig å trenge igjennom et mettet fettfilter dersom det ikke blir rengjort løpende.  

For å oppnå det beste resultatet, anbefaler vi at filteret blir rengjort minimum hver 14. dag. Det tas ut og rengjøres ved å bruke milde vaskemidler, manuelt eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og kort oppvasksyklus. Ved vask i oppvaskmaskin risikerer fettfilteret å bli misfarget, men dette vil ikke ha negativ innflytelse på dets filtrerende egenskaper.