Energisparetips- Phantom-platetopp

Få våre beste energispareråd for bruken av Phantom-platetopp.

Phantom

For å oppnå de beste resultatene med din Phantom-platetopp, anbefales det å:

  1. Anvende panner og gryter med en bunndiameter som tilsvarer platetoppens størrelse.
  2. Utelukkende anvende panner og gryter med flat bunn.
  3. Legge lokk på gryten under steking/koking dersom det er mulig.
  4. Koke grønnsaker, poteter mv. med en liten mengde vann for å redusere koketiden.
  5. Bruke trykkoker som reduserer både strømforbruket og tilberedningstiden ytterligere.
  6. Anbringe gryten midt på den pågjeldende platetoppen hvor det er avmerket.

Se alle våre Phantom-modeller