Er en integrert kjøkkenventilator i platetoppen like effektiv som en vanlig kjøkkenventilator?

Det korte svaret er ja, en platetoppintegrert kjøkkenventilator er en meget effektiv løsning for langt de fleste forbrukerne. Men for at du kan finne ut om det er en løsning for deg, så får du her en litt mer detaljert forklaring.

NikolaTesla Prime S+

Som med «vanlige» kjøkkenventilatorer, så finnes det etter hvert også et stort utvalg av platetopper med ventilator i forskjellige utgaver og merker. Det kan være vanskelig å sammenlikne disse fullstendig med en «vanlig» kjøkkenventilator – det er litt som å sammenlikne epler og pærer. «Vanlige» kjøkkenventilatorer kommer med varierende sugeevne alt etter modell og type. Det samme gjør seg gjeldende for platetopper med ventilator. Men ser man utelukkende etter så høy sugeevne som mulig, så er en kjøkkenventilator med et stort fang, som er plassert rett over platetoppen, den mest effektive. Det gir den imidlertid ikke de samme designmessige mulighetene som en platetoppintegrert ventilator når det gjelder å flytte rundt på elementer i designprosessen av et nytt kjøkken.

En platetopp med ventilator er så effektiv at den dekker langt de fleste behov. Det er den, dels fordi suget er nærmere matlagingen enn en fritthengende eller integrert takventilator. Når sugets avstand reduseres til grytene, hvor fett og vanndamper dannes, får du en mer effektiv løsning i ditt kjøkken. Velger du en løsning med avtrekk frem for resirkulasjon, får du den mest effektive platetoppintegrerte løsningen.

Alle platetoppintegrerte kjøkkenventilatorer i EICOs kolleksjon er, som de øvrige kjøkkenventilatorene i vår kolleksjon, utviklet til å dekke behovet ved vanlig bruk i en standard husholdning. På platetopp med ventilator er ventilatorens sugehastighet i meter per sekund (m/s) et godt mål for effektiviteten, og forteller noe om hvor raskt luften flyttes – og dermed med hvilken effekt damp og os trekkes fra matlagingen og ned i utsugningen i platetoppen.

Modellene fra EICO Phantom-serien har markedets høyeste yteevne med opp til hele 10,6 m/s. Når hastigheten, eller trekkraften i nedadgående retning er kraftigere enn den hastigheten hvormed damp og os vanligvis stiger opp, lar dette seg gjøre. Dreier det seg om vanlig vanndamp, er suget i våre NikolaTesla-modeller eksempelvis minimum fem ganger så kraftig som den vanlige oppdriftskraften.

En essensiell faktor, når det gjelder platetopper med ventilators effektivitet, er korrekt rørføring. Er rørføringen feil, kan selv den beste kjøkkenventilatoren ende opp med å ikke suge optimalt. En tommelfingerregel er: Velg den kortest mulige rørføringen, og bruk alltid mål på avtrekksrør som matcher mål på kjøkkenventilatorens avtrekk. Lag aldri en 90 graders bøyning i flexislange – men benytt faste avtrekksrør i stedet.

 

Les mer om våre rørføringsløsninger her.