Slik rengjør du din Phantom platetoppintegrerte ventilator

Er du den heldige eieren av en flott og lekker Phantom platetopp med integrert ventilator, så gjelder det om få skapt de gode vanene helt fra start. Med gode rengjøringsvaner får du nemlig både en effektiv platetoppintegrert ventilator – og den holder lengre.

Phantom

Det er da vinn-vinn – og det er slett ikke så vanskelig å rengjøre den.

Følg vår skritt-for-skritt-guide til en ren platetoppintegrert ventilator

Etter bruk skal platetoppen kjøle av, og etterfølgende kan den rengjøres for fastbrente rester og flekker fra matrester.

Før du renser den glasskeramiske platetoppen, anbefaler vi å aktivere barnesikringen slik at platetoppen ikke slås på ved et uhell. Platetoppen rengjør du med en klut med varmt vann og litt nøytral såpe. Velger du å bruke andre rengjøringsmidler, så bruk bare rengjøringsmidler til glasskeramiske platetopper. Overhold anvisningene på emballasjen for hvert produkt.

Bruk ikke følgende rengjøringsmidler da de kan beskadig platetoppens glasskeramiske overflate:

 • Avkalkningsprodukter eller flekk- og rustfjerningsmiddel
 • Vaskemidler og/eller oppvaskmidler til oppvaskmaskiner
 • Vindusvaskemidler
 • Vaskemiddel som inneholder soda, ammoniakk, syrer eller klorid
 • Svampe
 • Slipebørster
 • Oppløsningsmidler
 • Viskelær mot flekker
 • Skarpe gjenstander
 • Produkter til rengjøring av ovn og grill
 • Enhver form for dampapparater, da dampen kan nå frem til de spenningsførende delene og forårsake kortslutning

For å unngå skader på komfyrens kant skal følgende retningslinjer overholdes:

 • Bruk kun varmt vann med litt såpe
 • Bruk ikke skarpe redskaper eller slipemidler
 • Bruk ikke glass-skraper

Rist

Flere av våre modeller har en rist – det gjelder blant annet Phantom Prime. Risten tåler ikke vask i oppvaskmaskinen. Den skal derimot vaskes i hånden i varmt vann og nøytral såpe uten slipemiddel. Risten skal tørkes grundig for å unngå rust. Eventuelle rester av smuss fjernes med glass-skraperen. Vær forsiktig slik at du ikke skader deg selv med skraperen.

Rengjøres i oppvaskmaskinen

De avtakbare delene på din platetoppintegrerte kjøkkenventilator kan i de fleste tilfellene rengjøres i oppvaskmaskinen. Fettfiltrene er lette å ta ut, og kan enkelt rengjøres i oppvaskmaskinen. Ved vask i oppvaskmaskinen kan fargen på delene falme litt, men det har ikke innvirkning på effektiviteten. Sjekk manualen på produktet ditt, før delene settes i oppvaskmaskinen.

Tøm oppsamlingsbeholder/bunnkar

Oppsamlingsbeholder/bunnkar skal selvsagt tømmes med jevne mellomrom. Bunnkarret har en særlig ventil som gjør det enkelt å tømme for eventuelle væsker. Det er her vann fra gryter som har kokt over ender – og det skal tømmes jevnlig. Tilgang til bunnkar er enkel når den skal tømmes, men det kan variere fra modell til modell. Sjekk din manual for nærmere beskrivelse.

Sukker på platetoppen skal fjernes med en gang

Dersom det kommer sukker eller mat inneholdende sukker, plast eller stanniol på den varme platetoppen, anbefales det å slå den av. Fjern umiddelbart disse stoffene fra kokesonen med skraperen selv om den fremdeles er varm, ellers kan stoffene skade glasskeramikken når den avkjøles. (Advarsel: fare for forbrenninger!) Rengjør til slutt kokesonen når den er avkjølt.

Tegn på platetopp

Tegnene på platetoppen kan bli slitt av når det brukes slipende og aggressive rengjøringsmidler, stålsvamper og grytebunner. Bruk ikke disse produktene til rengjøring. Under alle omstendigheter kompromitterer dette ikke på noen måte produktets korrekte funksjon.

Du får alltid det beste resultatet – og lengre levetid – ved å følge produsentens anvisninger til rengjøring og vedlikehold. Husk at du alltid kan slå manualer opp på vår hjemmeside under det pågjeldende produktet.

OBS: Alle emnene i dette avsnittet er utelukkende av estetisk karakter, og påvirker ikke på noen måte apparatets korrekte funksjon. De kan ikke gjendannes under garantien.

Se våre andre Phantom-modeller her: