Slik rengjør du NikolaTesla-platetopper med ventilator

Er du den heldige eieren av en flott og lekker NikolaTesla platetopp med kjøkkenventilator, så er det med å få skapt de gode vanene helt fra start. Med gode rengjøringsvaner få du nemlig både en effektiv platetopp med ventilator – og den holder lenger. Det er da vinn-vinn – og slett ikke så vanskelig å rengjøre den bare du følger vår guide.

NikolaTesla Fit

Husk, oppstår det spørsmål underveis, så er det bedre å kontakt oss enn å gjøre noe dumt som kan komme til å koste deg dyrt. Det er også alltid mulig å finne manualene til de forskjellige modellene på vår hjemmeside under hvert punkt. God fornøyelse med rengjøringen.

Følg vår steg-for-steg-guide til en ren platetoppintegrert ventilator

Følgende guide gjelder for NikolaTesla Switch, NikolaTesla Switch Glow, NikolaTesla One, NikoleTesla Prime, NikolaTesla Prime +, NikolaTesla Prime S, NikolaTesla Prime S+, NikolaTesla Libra, NikolaTesla Fit, NikolaTesla Fit XL, NikolaTesla Alpha, NikolaTesla Unplugged og NikoleTesla Flame. Har du en annen modell, så finner du flere guider på vår hjemmeside.

NikolaTesla Libra

Vedlikehold av platetoppen

Før det utføres noen form for rengjøring eller vedlikehold av din platetoppintegrert ventilator, skal det sikres at kokesonene er slått av, og at varmeadvarselslampen ikke lenger er synlig.

Når det er gjort, kan rengjøringen begynne.

Viktig: Unngå å bruke etsende svamper og skuresvamper. Bruker man disse, risikerer man med tiden å beskadige glasset. Bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler som eksempelvis spray til å rense ovnen (ovnrens), eller til å fjerne flekker (flekkrens).

Etter avsluttet matlaging, skal platetoppen kjøle ned, og etterfølgende rengjøres for å fjerne fastbrente rester eller flekker fra matrester. Sukker og matvarer med høyt sukkerinnhold skader platetoppen, og skal straks fjernes. Salt, sukker og sand vil kunne risse glassoverflaten. Bruk en myk klut, tørkerull eller spesifikke produkter til rengjøring av induksjonsplater (følg alltid fabrikantens anvisninger). Du må aldri bruke en damprenser til å rengjøre din platetopp med kjøkkenventilator.

Rengjøring av væskeoppsamlingskar

Viktig: Ved tilfeldige og store utslipp av vesker fra grytene er det mulig å gripe inn ved å bruke uttømmingsventilen som sitter på produktets nedre del for å fjerne alle rester og utføre en rengjøring med den maksimale hygieniske sikkerheten.

Til en dypere og mer grundig rengjøring er det mulig fullstendig å fjerne det nedre karret.

Slik rengjør du NikolaTesla-platetopper med ventilator
Slik rengjør du NikolaTesla-platetopper med ventilator

Rengjøring av metallristen

(Gjelder følgende modeller: NikolaTesla Prime, NikolaTesla Prime +, NikolaTesla Prime S, NikolaTesla Prime S+, NikolaTesla One, NikolaTesla Switch Glow, NikolaTesla Alpha, NikolaTesla Fit XL, NikolaTesla Fit, NikolaTesla Unplugged og NikolaTesla Flame).

Risten skal vaskes for hånden med varmt vann og nøytralt vaskemiddel, og tørkes grundig for å unngå rust.

Slik rengjør du NikolaTesla-platetopper med ventilator

Rengjøring av dreieknapper – spesielt for NikolaTesla Unplugged

For en grundigere rengjøring kan dreieknappene fjernes. De er magnetisk fastgjort til platetoppen slik at det er tilstrekkelig å løfte dem. Knappene skal vaskes for hånden med varmt vann og nøytrale rengjøringsmidler og uten bruk av svamper eller kluter.

Vedlikehold av sugeapparat

Når du skal rengjøre sugeapparatet må du utelukkende anvende en fuktig klut med flytende nøytrale rengjøringsmidler. Det er meget viktig at du aldri bruker redskaper eller instrumenter til rengjøringen. Unngå å bruke produkter som inneholder slipemidler. Og unngå alltid bruken av sprit.

Fettfilter

Fettfilterets funksjon er å tilbakeholde fettpartiklene som kommer fra stekingen. Det sier nesten seg selv at det kan bli ganske så motbydelig dersom det ikke blir rengjort jevnlig. Filteret skal rengjøres en gang i måneden (eller når varslingssystemet for filtermetning angir behovet) ved å bruke milde vaskemidler, manuelt eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort oppvasksyklus. Ved vask i oppvaskmaskinen risikerer fettfilteret å bli misfarget, men dette vil ikke ha negativ innflytelse på dets filtrerende egenskaper.

Slik rengjør du NikolaTesla-platetopper med ventilator

Filtre med aktivt kul – keramiske (Utelukkende til filtrerende utgave)

Filterets funksjon er å oppfange lukt fra matlagingen. Produktet er forsynt med fire filterbatterier som tilbakeholder lukten takket være det aktive kullet. Det aktive kullet er innebygd i en keramisk struktur som gjør det mulig å oppfange urenhetene fullstendig og uten besvær ved å danne en høy oppsugingsflate. Metningen av de keramiske filtrene med aktivt kul skjer etter en mer eller mindre langvarig bruk, og er avhengig av kjøkkentypen og av regelmessigheten av fettfilterets rengjøring. En termisk regenerering av disse filtrene er mulig hver annen eller tredje måned i en forvarmet ovn ved 200°C i 45 minutter. Regenereringen gjør det mulig å forlenge filtrenes levetid i opptil fem år.

Slik rengjør du NikolaTesla-platetopper med ventilator

Spesielt ved NikolaTesla Flame

For å forlenge levetiden på din gass-platetoppintegrerte kjøkkenventilator er det viktig å utføre en grundig generell rengjøring regelmessig hvor man tar følgende i betraktning:

  • Glass-, stål og emaljerte deler skal rengjøres med egnede ikke-slipende eller ikke-etsende produkter. Unngå klorholdige produkter (blekemidler og liknende).
  • Unngå å etterlate syre eller alkaliske stoffer på arbeidsoverflaten (eddik, salt, sitronsaft mv.) på flamme-sprederne, og lokkene (deler som kan tas av brenneren) skal vaskes ofte med kokende vann og nøytralt vaskemiddel, og eventuelt avleiringer skal fjernes. Tørk grundig og kontroller at ingen av hullene i flamme-sprederen er helt eller delvis tilstoppede.

Etter rengjøring skal ristene og brennerne settes på plass igjen.

Slik rengjør du NikolaTesla-platetopper med ventilator

Finn illustrasjoner av de forskjellige NikolaTesla-modellene i brukerveiledningen på vår hjemmeside. Her er det ofte illustrert hvordan de forskjellige delene skal rengjøres/tas ut mv.