Støynivå og valg av kjøkkenventilator – dette skal du være oppmerksom på

Når du skal velge en kjøkkenventilator er det en god idé å finne ut hvor mye den larmer på minimum, på maksimum og på intensiv-nivå.

Støynivå kjøkkenventilator

Intensiv-funksjonen vil selvsagt larme mer enn de to andre nivåene, men du skal være oppmerksom på at funksjonen er beregnet til å være slått på i opptil ti minutters varighet. Det vil si at du her skal ha fokus på den effektive luftutsugningen, og kanskje ikke på at den larmer mer mens funksjonen anvendes.

Maksimum-funksjonen vil generelt bli brukt oftere. Her skal du tenke på at det er forskjell på om du lager mat i en åpen kjøkkenløsning, eller om du står i et lukket rom. Lydnivået vil svinge avhengig av hvilken type rom du står i.

Minimumsnivå må gjerne være meget lavt. Det kan blant annet brukes dersom kjøkkenventilatoren skal kjøre i lenger tid eller som etter-sug. Etter-sug benyttes etter at du er ferdig med å lage maten. Her er lydnivået, og hva du anser som akseptabelt, igjen en faktor – det samme er typen av kjøkkenrom. Kan du eksempelvis stenge døren til kjøkkenet, så kan minimumsnivået kanskje larme litt mer enn dersom du ser TV i samme rom.

Sammenlikn med andre støynivåer i hverdagen

For å gi et bilde av forskjellige støynivåer målt på situasjoner i dagligdagen, så er her et par sammenlikningsgrunnlag:   

  • Luftalarmsirener på 30 meters avstand: 120 dB
  • Høy musikk på et diskotek: 110 dB
  • Støygrense på arbeidsplasser (8 timer): 85dB
  • Støvsuger 1 meter: mellom 75-80 dB
  • Hvisken (0,3 m): 40 dB
  • Stille soverom: 20 dB

Man sier også at 60 dB(A) er et bra peilemerke for når støy begynner å genere i en samtale.

Kjøkkenventilatorens lydnivå (lydeffekt) er alltid angitt i dB(A).