Velg den korrekte rørføringen til kjøkkenventilatoren

Selv den flotteste og mest effektive kjøkkenventilatoren har behov for korrekt rørføring for å fungere optimalt. Se listen over hvilke ting du som minimum bør tenke på.

Prime flow

Selv om det kanskje høres teknisk (og litt kjedelig ut) er det utrolig viktig at rørføringen til din kjøkkenventilator fungerer optimalt. Gjør den ikke det kan en flott og funksjonell ventilator raskt miste funksjonen sin.

Benytt teknisk kompetanse

Før kjøkkenventilatoren installeres, er det meget viktig at du rådfører deg med den håndverkeren som skal montere kjøkkenventilatoren. Helt generelt er det nemlig ikke mulig å si presis hvordan rørføringen skal utformes. Det avhenger av individuelle forhold i ditt kjøkken, og derfor er det nødvendig å ha en kyndig fagperson til å vurdere den optimale rørføringen.

Seks gode råd

På tross av at det er lurt å anvende profesjonell hjelp til selve installasjonen, kan det være smart å være oppmerksom på en rekke viktige råd for å sikre optimal rørføring. De viktigste er:

  • Sørg for at rørføringen er så kort som mulig da det bidrar til en mer effektiv utsugning.
  • Velg så stor diameter på rørene som mulig da det gir størst effekt på utsugningen.
  • Benytt faste og glatte avtrekksrør fremfor flexslanger som kun skal benyttes hvis det er ytterst nødvendig.
  • Sørg gjerne for et isolert rør til din kjøkkenvifte.
  • Benytt samme diameter avtrekksrør og skorstein/mur-gjennomføring som diameteren på kjøkkenviftens avtrekk.
  • Sørg for jevn rørføring uten bukk, og at 90-graders bøyningen lages så langt fra kjøkkenviften som overhodet mulig.

Se alle EICOs rørløsninger her