Energisparetips – Kjøle-fryseskap

Er du også på utkikk etter måter hvorpå du kan spare på ditt strømforbruk?

Vestfrost

Prisen per kWh kan du ikke gjøre så mye med, men det er likevel en rekke tiltak som du kan gjøre bruk av, og som kan være med på å redusere ditt strømforbruk.

Ingen av oss kan jo unnvære vårt kjøle-fryseskap, men det er et par punkter du bør være oppmerksom på dersom du ønsker å redusere ditt energiforbruk. Husk at de små tiltakene er med på å påvirke det store bildet.

EICOs energisparetips til kjøle-fryseskap:

  1. Installer apparatet i et kaldt, ventilert rom, men ikke i direkte sollys, og ikke i nærheten av varmekilder (radiator, komfyr mv). Bruk alternativt en isolasjonsplate.
  2. La varme mat- og drikkevarer kjøle ned utenfor apparatet.
  3. Frossen mat, som skal tines, skal anbringes i kjøleskapet. Den frosne maten vil bidra til å holde kjøleskapet kaldt når den tiner. Dette gir energibesparelse. Dersom den frosne maten tas ut, skaper det energispill.
  4. Drikkevarer skal være tildekket. Ellers økes fuktigheten i apparatet. Dette forlenger driftstiden. Når man tildekker drikkevarene, hjelper det også med til å bevare smaken og lukten.
  5. Når det settes inn mat- og drikkevarer, skal apparatet være åpent i så kort tid som mulig.
  6. Hold dørene på de forskjellige temperaturboksene i apparatet stengt (boks til friske varer, kjøleboks mv.).
  7. Dørpakningen skal være ren og smidig. Bytt ut pakningen dersom den er slitt.
  8. Apparatets energiforbruk er fastlagt uten skuffer og med full oppfylling i fryserommet.
  9. For å spare på strømmen, skal du sørge for å bruke området mellom oppfyllingsgrensen og døren som finnes langs streken som angir oppfyllingsgrensen. Streken, som angir oppfyllingsgrensen, brukes også ved fastleggelse av energiforbruket.

Sjekk våre modeller fra Vestfrost her

Få flere tips til hvordan du kan spare på energien i husholdningen. Les våre andre guider med energisparetips på bloggen.