Guide til feilfinning på din VBO 1445 PN Steam Assist ovn

Er uhellet ute, og din VBO 1445 PN Steam Assist ovn gir problemer, så er det en rekke ting som du selv kan sjekke før du tar kontakt til vår serviceavdeling.

VBO 1445

Sjekk vår liste over mulige problemer som kan være skyld i at Steam Assist-ovnen ikke virker etter hensikten. 

Sjekkliste til feilsøking

Problem #1 – Ovnen vil ikke slå seg på 

Mulig årsak: Sjekk om strømmen er slått av.  

Løsning: Kontroller om strømmen er tilsluttet. Kontroller også om dine andre kjøkkenmaskiner fungerer.

Problem #2 – Ingen varme eller ovnen varmer ikke opp 

Mulig årsak: Ovnens temperaturbetjening kan være feilinnstilt eller ovnsdøren har stått åpen.

Løsning: Sørg for at betjeningsknappen til ovnstemperaturen er innstilt korrekt.

Problem #3 – Lyset i ovnen slår seg ikke på 

Mulig årsak: Pæren i ovnen virker ikke. Den elektriske tilslutningen kan være deaktivert eller slått av.  

Løsning: Bytt ut pæren etter anvisningene i brukermanualen. Sørg for at strømforsyningen er slått på via stikkontakten.

Problem #4 – Ovnen tilbereder maten ujevnt 

Mulig årsak: Ovnsristene kan sitte feil. 

Løsning: Kontroller at du bruker de anbefalte temperaturene og posisjonene til ristene. Unnlat å åpne ovnsdørene ofte, med mindre du tilbereder matvarer som skal snus ofte. Dersom du åpner døren hele tiden, vil temperaturen i ovnsrommet falle, noe som kan påvirke det endelige resultatet av din mat.

Problem #5 – Det kan ikke trykkes ordentlig på tidtakerens knapper 

Mulig årsak: Det sitter et fremmedlegeme mellom tidtakerens knapper.   

Ved Touch-modell, sjekk om det er fukt på betjeningspanelet.

Sjekk også om nøkkellås-funksjonen er innstilt.

Løsning: 

Fjern fremmedlegemet og prøv igjen.  

Fjern fukten og prøv igjen. 

Kontroller om nøkkelfunksjonen er innstilt.  

Problem #6 – Ovnsblåseren larmer 

Mulig årsak: Ovnsristene vibrerer. 

Løsning: Kontroller at ovnen står i vater. Kontroller at ristene, stekebrettene og langpannene ikke vibrerer eller rører ved ovnens panel på bakveggen.

Har du vært gjennom de forskjellige mulige problemene, og ovnen stadig feiler, så ta endelig kontakt med vår serviceavdeling som sitter klar til å hjelpe deg.

Du finner kontaktopplysninger her