Rengjøring og vedlikehold av VBO 1445 PN Steam Assist

Når det gjelder levetiden på dine hvitevarer, så spiller vedlikehold og rengjøring en viktig rolle. Det betyr også at jo raskere du får skapt gode vaner i forhold til rengjøring og vedlikehold av din Vestfrost VBO 1445 PN Steam Assist ovn, jo bedre holder den. Det er sunn fornuft.

VBO 1445

Innen du går i gang med rengjøringen av din VBO 1445 PN Steam Assist ovn, skal du alltid sjekke at apparatet er slått av og avkjølt.

Som det første steget i rengjøringen, skal du sjekke våre generelle anvisninger, slik at du sikrer deg at du eksempelvis har de riktige rengjøringsmidlene.   

Generelle anvisninger  

 • Kontroller at rengjøringsmidlene passer til ditt apparat, og er anbefalt av produsenten, innen du bruker dem på ditt apparat.
 • Du bør kun bruke rengjøringsmidler eller -væsker som ikke inneholder slipemidler.
 • Bruk ikke kaustiske (etsende) rengjøringsmidler, rengjøringspulver med slipemiddel, stålull eller harde redskaper da det kan beskadige overflaten på apparatet.
 • Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder slipemiddel da det kan risse glasset, emaljen og/eller malte deler på ditt apparat.
 • Hvis det kommer væske på apparatet i forbindelse med matlaging, bør det tørkes opp med en gang for å unngå skader på delene.

Husk alltid: Bruk ikke damprengjøring til å rengjøre noen deler av apparatet.  

Nå er du klar til selve rengjøringen av VBO 1445 PN Steam Assist.    

Rengjøring av ovnens innerside  

 • Innersiden av emaljerte ovner rengjøres best mens ovnen er varm.
 • Hver gang ovnen har vært brukt, skal du tørke den med en myk klut som er tilsatt litt såpevann. Tørk etterfølgende ovnen med en våt klut, og tørk til slutt med en tørr klut.
 • Leilighetsvis kan det være nødvendig å anvende et flytende rengjøringsmiddel for å rengjøre ovnen helt.

Rengjøring av glass-deler  

 • Rengjør glass-delene på ovnen din regelmessig.  
 • Bruk rengjøringsspray for glass til å rengjøre innersiden og yttersiden av glass-delene. Skyll dem, og tørk dem etterfølgende grundig med en tørr klut.

Rengjøring av deler i rustfritt stål (hvis relevant)  

 • Rengjør regelmessig de delene på ovnen som er i rustfritt stål.
 • Tørk delene i rustfritt stål med en myk klut med litt vann. Tørk dem etterfølgende grundig med en tørr klut.

Du må ikke rengjøre delene i rustfritt stål mens de fremdeles er varme etter matlagingen. La ikke flekker fra eddik, kaffe, melk, salt, sitron, vann eller tomatjuice sitte på rustfritt stål i lenger tid.

Rengjøring av malte overflater (hvis relevant)  

 • Flekker med tomat, tomatpuré, ketsjup, sitron, olje, melk, sukkerholdige matvarer, sukkerholdige drikker og kaffe skal omgående fjernes med en klut som er dyppet i varmt vann. Dersom disse flekkene ikke fjernes med en gang, og tørker inn på overflatene, må du IKKE fjerne dem senere ved hjelp av harde gjenstander (eksempelvis spisse gjenstander, stålull, skuresvamper) eller rengjøringsmidler som inneholder høye mengder alkohol, flekkfjerningsmidler, avfettingsmidler eller slipemidler. Bruken av disse kan medføre etsing av de pulvermalte overflatene og kan forårsake flekker.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved bruk av upassende rengjøringsmidler eller -metoder.

Dersom du har fulgt disse stegene, skulle du gjerne stå tilbake med en fin og ren ovn – klar til mange nye spennende retter. Godt arbeid!

Har du fått mot på å rengjøre enda flere hvitevare, så finner du flere guider og tips her.