Slik rengjør du et frittstående kjøle-fryseskap

Vi har samlet en rekke tips til hvordan du enkelt rengjør ditt frittstående kjøle-fryseskap fra Vestfrost.

kjøle-fryseskap Vestfrost

Start med å slå av strømmen innen rengjøring av kjøle-fryseskapet. Du kan tørke inner- og yttersiden med en myk klut eller svamp med varmt såpevann. Du bør rengjøre kondensatoren med en kost minst to ganger om året for å sikre energibesparing og øke effektiviteten.

Har kjøle-fryseskapet fullautomatisk avriming, vil tine-vannet løpe ned i en avløpsrenne bakerst i skapet. Herfra ledes det gjennom en kanal i bakveggen ut i en skål over kompressoren hvor det fordamper. Undersøk regelmessig om avløpsrennen og avløpshullet er tilstoppet, slik at vannet løper ut i bunnen av skapet i stedet for ned i kanalen. I slike tilfeller bruker man den medfølgende rensepinnen eller en spiss nål eller liknende til å lage passasje gjennom hullet.

 

Avriming av fryseren i et kjøle-fryseskap

Den isen som dannes i fryseren bør fjernes minst to ganger årlig, eller når det har dannet seg et ca. 5 mm tjukt lag med is, da for mye is nedsetter skapets effektivitet. Bruk den medfølgende plastskraperen. Bruk aldri skape eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

Dagen før fryseren skal avrimes, bør man sette termostaten på 5 for å være sikker på at alle frost-varene er helt frosne. 

Start selve avrimingen med å slå av strømmen til skapet og dra ut stikket av stikkontakten, og la fryserdøren stå åpen. Ta ut frysevarene, pakk dem inn i et tjukt lag med papir, og oppbevar dem et kaldt sted.

Man kan, for å fremskynde avrimingen, anbringe en bolle med varmt vann i fryseren. Når isen er tint, tørker man tine-vannet opp, og tørker fryseren grundig av innvendig, slår på strømmen igjen og setter termostatknappen på maksimum.

Nå kan du nyte dit rene kjøle-fryseskap igjen.

Utforsk hele vårt Vestfrost-sortiment her