Trinn for trinn guide – Slik rengjør du din innbyggingsovn

Vi har laget en guide til deg, slik at det blir enklere å vaske din innbyggingsovn. Vi kan dessverre ikke gjøre jobben for deg.

Vestfrost VBO 1260 innbyggingsovn

Slå av apparatet, og la det avkjøle før du rengjør det.

Generelle anvisninger:

 • Kontroller at rengjøringsartiklene er passende og anbefales av produsenten innen du bruker dem på ditt produkt.
 • Bruk rengjøringskremer eller -væsker som ikke inneholder slipemiddel. Bruk ikke kaustiske (etsende) rengjøringskremer, rengjøringspulver med slipemiddel, stålull eller harde redskaper da de kan beskadige overflaten på apparatet.
 • Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder slipemiddel da det kan risse glasset, emaljen og/eller malte deler på ditt apparat.
 • Dersom det kommer væske på apparatet i forbindelse med matlaging, bør det tørkes opp med en gang for å unngå skader på delene.
 • Bruk ikke damprengjøring til å rengjøre noen av delene på apparatet.

 

Rengjøring av ovnens innerside:

 • Innersiden av emaljerte ovner rengjøres best mens ovnen er varm
 • Hver gang ovnen har vært brukt, skal du tørke den av med en myk klut med litt såpevann. Tørk etterfølgende ovnen med en våt klut, og tørk den til sist med en tørr klut.

 

Pyrolyserengjøring:

ADVARSEL: Innen ovnens pyrolyserengjøringsfunksjon aktiveres, skal alt overskytende smuss tørkes opp, og man skal sikre seg at ovnen er tom. Etterlat ikke noe inne i ovnen, eksempelvis trådgitre, bakker eller ovn-hyller og understøttinger (hvis disse finnes), da de kan bli beskadiget under pyrolyserengjøringen.

 • Ovnsrommet er belagt med en spesiell emalje som tåler høye temperaturer. Under pyrolyserengjøringen kan temperaturen i ovnen komme opp på 475°C.
 • Ovnsdøren låses automatisk av hensyn til din sikkerhet mens pyrolyserengjøringsfunksjonen er i drift. Når rengjøringen er avsluttet, starter kjøleventilatoren, og ovnen forblir låst inntil den har kjølt ned.
 • Det anbefales å tørke ovnen med en svamp med varmt vann etter hver bruk av pyrolyserengjøring.
 • Under pyrolyserengjøringen vil det forekomme lukt og litt damper på grunn av nedbryting av matrester i ovnen. Dette er helt normalt. Rengjøringsdamper fra ovnen kan være livsfarlige for fugler, barn og kjæledyr, slik at alle bør holdes på avstand frem til rengjøringen er avsluttet.
 • Området hvor ovnen er installert skal holdes godt ventilert, spesielt under pyrolyserengjøringen, og alle dører som fører inn i området skal være stengt for å unngå at lukt og damper siver inn.

 

Rengjøring av glassdeler:

 • Rengjør glassdelene på ovnen din regelmessig.
 • Bruk glassrens til å rengjøre innersiden og yttersiden av glassdelene. Skyll dem av, og tørk dem heretter grundig med en tørr klut.

 

Rengjøring av deler i rustfritt stål (hvis relevant):

 • Rengjør regelmessig delene på ovnen som er i rustfritt stål.
 • Tørk delene som er av rustfritt stål med en myk klut med litt vann. Tørk dem etterfølgende med en tørr klut.
 • Du må ikke rengjøre delene i rustfritt stål mens de fremdeles er varme etter matlaging.
 • La ikke flekker fra eddik, kaffe, melk, salt, vann og sitron eller tomatjuice sitte på det rustfrie stålet i lengre tid.

 

Rengjøring av malte overflater (hvis relevant):

 • Flekker med tomat, tomatpuré, ketsjup, sitron, olje, melk og sukkerholdige matvarer, sukkerholdige drikkevarer og kaffe skal omgående fjernes med en klut som er dyppet i varmt van. Dersom disse flekkene ikke fjernes med en gang, og tørker inn på overflatene, må du IKKE fjerne dem senere ved hjelp av harde gjenstander (som eksempelvis spisse gjenstander, stålull og rengjøringssvamper) eller rengjøringsmidler som inneholder høye menger av alkohol, flekkfjerningsprodukter, avfettingsmidler eller slipemidler. Bruken av disse kan medføre etsning på de pulvermalte overflatene og danne flekker. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved bruk av upassende rengjøringsmidler eller -metoder.

Er det på tide å bytte innbyggingsovn? Sjekk vårt sortiment fra Vestfrost her