Trinn for trinn-guide – Slik rengjør du vaskemaskinen din

Vi har laget en guide til deg slik at det blir enklere å rengjøre vaskemaskinen din.

Vestfrost VWM 12148

Dra ut stikket av stikkontakten før du utfører rengjøringen og vedlikeholdet av din vaskemaskin. Slå også av vannforsyningen før du går i gang med rengjøringen eller vedlikeholdet av vaskemaskinen.

Du må ikke rengjøre vaskemaskinen din med oppløsningsmidler, rengjøringsmidler med slipemidler, glassrens eller universelle rengjøringsmidler. Deres kjemikalier kan beskadige plastoverflatene og andre komponenter.

Vannfiltre

Vannfiltre forebygger at smuss og fremmedlegemer kommer inn i din vaskemaskin. Vi anbefaler at disse filtrene rengjøres når din maskin ikke kan ta inn nok vann, selv om vannforsyningen er tilsluttet og kranen er åpen. Vi anbefaler at du renser vannfiltrene dine annen hver måned.

Slik gjør du: 

 • Slå av vanninntakslangen på vaskemaskinen
 • Du kan fjerne vannfilteret fra vannventilen ved hjelp av en flattang. Dra forsiktig i plastskiven i filteret.
 • Det sitter enda et vannfilter i den enden av vanninntakslangen som vender mot kranen. Du kan fjerne dette andre filteret ved hjelp av en flattang. Dra forsiktig i plastskiven i filteret.
 • Rens filteret grundig med en myk børste og vask det med såpevann. Skyll det grundig. Skubb forsiktig filteret tilbake på plass.

Pumpefilter

Din vaskemaskins pumpefiltersystem forlenger pumpens levetid ved å forhindre fnugg i å komme inn i maskinen. Vi anbefaler at du renser pumpefilteret annen hver måned. Pumpefilteret sitter bak dekslet i nederste høyre hjørne foran på maskinen.

Slik gjør du:

 • Du kan velge å åpne pumpedekslet ved hjelp av skovlen til vaskepulver i pulverform (*) som ble levert med din maskin, eller nivåplaten til flytende vaskemiddel.
 • Sett enden av skovlen eller nivåplaten inn i åpningen på dekslet, og trykk forsiktig bakut. Dekslet åpnes.
 • Plasser en beholder under filterdekselet innen du åpner det – i tilfelle av overskytende vann.
 • Løs filteret ved å dreie mot klokken. Fjern det ved å dra. Vent mens vannet drenes.

Bemerk: Du skal muligvis tømme beholderen til vannoppsamling et par ganger avhengig av hvor mye vann det er i maskinen.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra filteret med en myk børste.
 • Sett filteret på plass etter rengjøringen, og drei det med klokken.
 • Når du lukker pumpedekselet skal du sørge for at krokene på innersiden av dekselet sitter i hullene på siden av frontpanelet.
 • Lukk filterdekselet.

(*) Spesifikasjonene kan variere avhengig av den kjøpte modellen.  

Såpeskuff

Bruken av vaskemidler kan få rester av vaskemidlet til å opphope seg i såpeskuffen over tid. Vi anbefaler at du fjerner såpeskuffen annen hver måned og rengjør den for rester av vaskemidler.

Slik gjør du:  

 • Dra såpeskuffen fremover til den er trukket fullt ut.
 • Trykk inn på området i såpeskuffen som du har trukket fullt ut. Fortsett med å dra, og fjern såpeskuffen.
 • Fjern såpeskuffen, og ta av skylleproppen. Rens såpeskuffen grundig for å fjerne rester fra skyllemidler. Sett skylleproppen tilbake på plass etter rengjøringen, og kontroller at den sitter korrekt.
 • Rengjør med en børste og store menger vann.
 • Fjern rester i hullet i såpeskuffen slik at de ikke faller ned i vaskemaskinen din.
 • Tørk såpeskuffen med en oppvaskklut eller tør klut, og sett den tilbake på plass.

Bemerk: Såpeskuffen må ikke vaskes i en oppvaskmaskin.  

Vaskemaskin/tromle

Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler (eller vann og såpe) til å rengjøre de ytre overflatene. Tørk etter med en myk klut.

Når du skal rengjøre tromlen, skal du være oppmerksom på følgende. Etterlat ikke metallgjenstander, slik som nåler, binders, mynter mv. i din maskin. Disse gjenstandene kan føre til dannelse av rustflekker i trommelen. Du kan fjerne slike rustflekker med et rengjøringsmiddel uten klor, og følge instruksjonene fra produsenten av rengjøringsmidlet. Benytt aldri stålull eller liknende harde gjenstander til å fjerne rustflekker.

 

Trenger du ny vaskemaskin? Sjekk vårt sortiment fra Vestfrost her