Slik rengjør og vedlikeholder du din MFG 95 display cooler fra Vestfrost

Du kan gjøre mye for å forlenge levetiden på din Vestfrost MFG 95 display cooler.

MFG 95 display cooler Vestfrost

En viktig ting som du likeså godt kan begynne med helt fra starten er å følge anvisningene for avriming, rengjøring og vedlikehold. På den måten er du med på ikke bare å forlenge levetiden, men også sikre deg at din display cooler fremstår så flott og elegant som mulig.

Automatisk avriming av MFG 95

Avrimingen av skapet skjer automatisk. Smeltevannet løper gjennom et rør ned til tinevanns-skålen som sitter ved kompressoren. Vannet fordamper på grunn av varmen fra kompressoren.

Rengjøring av MFG 95

Før rengjøringen påbegynnes, skal stikkproppen fjernes fra stikkontakten. Skapet rengjøres best med en oppløsning av lunkent vann tilsatt litt oppvaskmiddel (maksimalt 65 grader). Anvend ikke rengjøringsmidler som kan risse. Bruk en myk klut. Vask etter med rent vann, og tørk grundig av. Bruk aldri skarpe eller spisse gjenstander.

Tetningslisten rundt døren krever jevnlig rengjøring for å unngå misfarging og sikre lang holdbarhet. Bruk rent vann.

Etter rengjøring av tetningslisten bør du kontrollere om den fortsatt slutter helt tett.

På kondensatoren under kabinettet på kompressoren og i kompressorrommet fjernes støvet best med en støvsuger.

Å ta ut hyller i MGF 95

Hyllen skubbes helt i bunn, og vippes skrått. Hyllen kan nå trekkes ut.

Å bytte lys i MFG 95

Det anvendes lysdioder som er dimensjonerte til å holde i hele produktets levetid. Skulle det likevel bli nødvendig å bytte ut lyskilden, så kontakt vår serviceavdeling.