01/28/2021

Utvikling – tross utfordringer

Som for de fleste andre har 2020 budt på mange utfordringer og uventede situasjoner hos EICO. Det til tross er utviklingen på ingen måter stoppet opp – kanskje snarere tvert imot.

2020 – og nå også starten på 2021 – har vært en hard periode for mange bedrifter verden over. Også i EICO har man selvsagt møtt utfordringer og uventede situasjoner – selv om disse absolutt har vært enklere å håndtere sammenliknet med andre bransjer.

- Vi må jo nok erkjenne at vi tilhører en privilegert bransje da vi er leverandør av produkter til hjemmet – som absolutt har merket oppgang under koronakrisen. Folk har jobbet mer hjemme, har hatt mer tid og har kort og godt interessert seg mer for å forbedre og forskjønne deres hjem. Det har unektelig hatt positiv innflytelse på etterspørselen etter de produktgruppene som er kjernen i vår bedrift, blant annet kjøkkenventilatorer, vinkjøleskap og hvitevarer generelt. Vi har kort og godt hatt medvind av «hygge og bygge»-aktivitetene, forteller Michael Jacobsen, CEO i EICO.

Stor nytte av digital strategi

For et par år tilbake sjøsatte EICO en omfattende digital strategi, med et overordet mål om å støtte, forbedre og utvikle selskapets salg og salgskanaler via digitale plattformer og teknologier. Og det hersker ingen tvil om at denne strategien også har hjulpet i forhold til bedriftens utvikling det forgangne året med Covid-19.

- EICO har vært på en «digital reise» de senete årene, og vi har foretatt noen omfattende investeringer og har høy prioritering i forhold til alle de elementene som er essensielle i relasjon til å ha gode og brukervennlige digitale plattformer. Jeg er ikke i tvil om at denne satsingen har hatt stor betydning for hvordan vi er kommet gjennom koronakrisen, sier Michael Jacobsen og fortsetter:

- Vi er samtidig blitt mer oppmerksomme på andre digitale muligheter under korona, eksempelvis at vi har kunnet avholde digitale møter med både leverandører, kunder og øvrige samarbeidspartnere, slik at vi har klart å bevare kontakten og fortsette både drift og utvikling. Når koronaen er en saga blott er det også elementer vi kan ta med positivt videre – noe vi har lært av denne perioden. Eksempelvis at vi kan anvende de digitale møtemulighetene som et sterkt supplement, og at vi ikke trenger å reise like mye og avholde alle møter fysisk. Når det er sagt, så er det selvsagt også fremdeles – og vil alltid være – situasjoner hvor et fysisk møte absolutt vil være å foretrekke.

Leveringskapasitet under press

En av de utfordringene som mange bedrifter har opplevd under koronaperioden, relaterer seg til leverings- og lagerkapasiteten. En del av EICOs samarbeidsfabrikker, eksempelvis i Italia, opplevde på et tidspunkt en fullstendig nedlukning. En rekke andre fabrikker opplevde også en nedgangs i produksjonskapasiteten på 30-40 prosent, og for mange har det medført store forsinkelser og leveranseproblemer.

- Vi har nok vært litt «heldige med vilje». For vi har stort sett på intet tidspunkt vært i en situasjon hvor vi ikke har vært i stand til å levere som avtalt til våre kunder. Leveringsprestasjon har alle dager stått øverst på vår kravliste, og heldigvis var vi på forkant og opprioriterte vår lagerbeholdning våren 2020. I høst har vi investert ytterligere i varelageret, og dermed giret vårt sikkerhets-lager enda høyere opp, slik at våre kunder – både forhandlere og sluttbrukere – har opplevd minimale problemer med å få levert de produktene de har behov for. Det har selvsagt kun vært mulig fordi vi i forveien har en sunn bedrift, og har mulighet til å foreta disse lagerinvesteringene til fordel for våre kunder, sier EICO-sjefen.

Innovasjon og utvikling fortsetter

Innovasjon, utvikling og det å forfine produktene til det ytterste, har alle dager vært topprioritert i EICO. Og nettopp disse prosessene er et av de forholdene som Michael Jacobsen fremhever som en særlig utfordring når fysiske møter er forbudt og landegrenser stengt. Daglig drift er en ting – noe annet er utvikling og innovasjon. 

- Vi har blant annet måttet tenke nytt i forhold til utvikling av nye produkter. Det er ikke mulig å vurdere et gitt produkt via et teams-møte, men på den andre siden kan vi heller ikke gå på kompromiss med vår normale prosess og kvalitet. Derfor har vi brukt ekstra tid på å få sendt prototyper fra fabrikkene en ekstra gang når det har vært nødvendig. Innovasjonen kjører altså videre, men den har selvsagt vært besværliggjort under koronaperioden, sier han, før han avslutter:

- I 2020 har vi også forberedt den store lanseringen av våre nye hvitevarer fra Sharp og Vestfrost som virkelig kommer til å ta fart i første halvår. Og rett før årets utgang ansatte vi i tillegg en produkt- og utviklingssjef i en nyopprettet stilling. Så vi kan med hånden på hjertet si: investeringene, utviklingen, innovasjonen og vekstreisen i EICO fortsetter ufortrødent – og dette til tross for de siste ti måneders intensive koronarelaterte vanskeligheter.