Energisparetips – tørketrommel

Har du behov for litt tips til hvordan du minsker ditt energiforbruk når du bruker tørketrommelen din, har vi samlet et par stykker her.

Vestfrost
  • Du bør bruke tørketrommelens fulle kapasitet, men sørg for at det ikke fylles for mange klær i.
  • Når klærne vaskes, skal sentrifugeringshastigheten være så høy så mulig. På den måten blir tørketiden kortere, og energiforbruket reduseres.
  • Sørg for å tørke samme typer klær sammen.
  • Følg bruksanvisningens anbefalinger i forhold til valg av program.
  • Sørg for at det er tilstrekkelige plass foran og bak tørketrommelen av hensyn til luftsirkulasjonen. Gitteret på forsiden av maskinen må ikke dekkes til.
  • Maskinens dør må ikke åpnes under tørking, med mindre det er nødvendig. Dersom du er nødt til å åpne døren, må den ikke være åpen lenge.
  • Legg ikke nytt (vått) vasketøy i tørketrommelen under tørkeprosessen.
  • Hår og fnugg, som løsner seg fra klærne og blander seg med luften, oppsamles av «fnuggfiltrene». Sørg for at filtrene rengjøres før og etter hver bruk.
  • På modeller med varmepumpe skal det sikres, at varmeveksleren rengjøres minst en gang i måneden eller etter 30 gangers bruk.
  • Under tørkeprosessen skal det være god ventilasjon i de omgivelsene hvor tørketrommelen er installert.

Du kan finne flere energisparetips til hvitevarene dine her.

Relaterte artikler